Karel de Wit van de fractie van Open volgt in de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug Nienke van der Veen op als fractievoorzitter. Helaas moet Nienke van der Veen deze rol om persoonlijke redenen neerleggen. Zij wil meer prioriteit geven aan de zorgtaken voor haar ouders. Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2020 gaat Karel de Wit de fractie leiden.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was Nienke de fractievoorzitter van Open. Nienke: “Ik heb samen met mijn 5 fractieleden met plezier gewerkt aan het uitdragen van de sociale en groene waarden van Open, zowel binnen als buiten de gemeenteraad. Ondanks de beperkte financiën van de gemeente hebben we vooral het sociale beleid overeind weten te houden. Helaas is het minder gelukt om de noodzakelijke verduurzaming in gang te zetten.”
Nienke blijft raadslid van de fractie van Open en zal zich bezighouden met onderwerpen als de nieuwe Omgevingswet en het woonbeleid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Nienke: “Het is hoog nodig dat er in onze gemeente meer woningen worden gebouwd voor starters, senioren en gezinnen met een kleine portemonnee.”

Karel vindt het jammer dat Nienke van der Veen niet doorgaat als voorzitter “Nienke heeft de afgelopen 2 jaren de nieuwe fractie geleid op een manier die respect afdwingt.” Karel de Wit is sinds 2016 lid van de gemeenteraad voor de fractie van Open. De fractie heeft hem unaniem gevraagd fractievoorzitter te worden. Hij beseft dat het niet makkelijk wordt de komende jaren. Karel: “We zien in de samenleving en ook in de gemeenteraad een verdergaande polarisatie. Eigenbelang staat vaak voorop. Ondanks alle signalen ontkennen mensen de noodzaak van het nemen van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Samen met mijn 5 deskundige en gedreven fractieleden van Open wil ik het sociale en groene geluid duidelijk laten horen in en buiten de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ik heb er zin in!“