Hoe gaan we jouw stijl  herkennen in de Heuvelrugse politiek?
Ik ben niet zo van de spotlights opzoeken en ook zeker niet van ongenuanceerde uitspraken en politiek voor de bühne. Ik vind wel dat je als raadslid en als partij voor je idealen moet staan, maar dat kan ook zonder te polariseren. Ik heb zelf ook zeker idealen: inclusie, solidariteit, respect voor flora en fauna, een gezond milieu – ook voor  generaties na mij. Bij de OPEN-uitgangspunten: Sociaal en Groen voel ik mij dus helemaal thuis.

Wat is voor jou de aanleiding om de politiek in te gaan?
Dat is niet een bepaald iets. Tijdens een studie had ik veel interesse in het vak staatsrecht. Toen ik daarna verhuisde naar Doorn, waar ik niemand kende, was dat een goed moment om iets met die interesse te gaan doen.

Wat zijn voor jou belangrijke politieke onderwerpen?
Als raadslid zal ik mij vooral bezighouden met de onderwerpen Wonen en de Omgevingswet. Als commissielid  werkte ik daar ook al aan. Dat zijn echt hele mooie en verstrekkende onderwerpen. Onderwerpen ook waarbij tegengestelde belangen en emoties een grote rol kunnen spelen. Er is bijvoorbeeld een groot tekort aan woningen met name in het sociale en middendure segment. In een vitale gemeente horen, mijns inziens, mensen van diverse pluimage te wonen. Dat is ook waar ik mij hard voor maak. Als er ergens gebouwd kan worden, is er altijd een spanningsveld tussen economische en maatschappelijke belangen. Het is menseigen om je juist te laten horen als je het ergens niet mee eens bent. Aan ons de taak om alle belangen af te wegen en naar álle belanghebbenden te luisteren. Om per onderwerp alle belangen scherp te krijgen, ga ik dan ook graag in gesprek met mensen. Niet om mijn eigen mening of standpunt te geven, maar om te luisteren en vragen te stellen. Ik vind het heel belangrijk dat elk belang een stem krijgt bij besluitvorming en het maken van beleid. Ik denk dan ook aan belangen als natuur en milieu; de zogenaamde groenfactor.
Ik zal trouwens ook niet nalaten mee te denken met zaken als lhbti, asielzaken en energietransitie. Allemaal zaken die mij aan het hart gaan.

En verder?
Participatie is ook een onderwerp waar ik mij veel mee bezighoud. Dat komt trouwens terug in de Omgevingswet. Daar is ook voor onze gemeente nog wel een slag te maken. Alle goede bedoelingen ten spijt, heerst er nog te vaak een onduidelijk of onjuist beeld bij deelnemers aan participatieavonden. Daarnaast realiseren sommige inwoners zich regelmatig te laat dat er een onderwerp speelt, waar zij over mee willen praten. Al is het natuurlijk ook zo dat er altijd mensen zijn, die gewoonweg niet mee willen doen. En dat mag…al is dat wel jammer.  Heldere communicatie, nieuwe methodes, het bereiken van meer doelgroepen, transparantie. We kunnen nog beter. We vormen samen een gemeente, en ontwikkelen samen een visie op wie wij willen zijn.

Wat wil je verder nog kwijt?
“Niet iedereen kan of durft voor zichzelf op te komen, dat realiseer ik mij terdege. Sommige mensen denken misschien dat hun mening niet meetelt of waardevol is. Ook voor die mensen, misschien wel juist voor hen, wil ik raadslid zijn. Tegen de inwoners wil ik zeggen, laat u horen, we zijn er voor u. Dat wil niet zeggen dat u dan altijd uw zin krijgt, maar uw mening wordt wél gehoord en meegenomen.  U kunt mij mailen op l.oostwal@outlook.com.”