In de afgelopen weken vonden de beeld- en oordeelsvormende vergaderingen plaats over de Regionale Energiestrategie (RES). In dit plan presenteert de energieregio U16, waar onze gemeente deel van uitmaakt, een eerste schatting van de hoeveelheid duurzame elektriciteit die er tot en met 2030 opgewekt kan worden. OPEN is overwegend positief over het gepresenteerde plan.

Potentie van de regio
Centraal in het gepresenteerde plan staat de vraag hoeveel elektriciteit er potentieel in onze energieregio, de U16, kan worden opgewekt. Dit is nodig om aan het landelijke Klimaatakkoord te voldoen. Nederland is verdeeld in 30 van deze energieregio’s. Elke energieregio in Nederland beschrijft zijn eigen keuzes om aan het Klimaatakkoord te voldoen. Daarbij is landelijk bepaald dat de berekeningen worden gemaakt op basis van zonne- en windenergie. Het plan voor duurzame opwekking van energie is nog maar een concept. Het vormt de basis voor het definitieve plan, waarin concreet wordt ingevuld hoeveel iedere gemeente gaat bijdragen aan duurzame energieopwekking. Het gaat in dit plan ook nog niet over de locaties van zonnevelden of windmolens. 

Draagvlak creëren
Voor OPEN, een lokale samenwerking tussen de PvdA, GroenLinks en Progressief Heuvelrug, is het klip-en-klaar dat duurzame energie nodig is voor de toekomst, zodat er minder CO2 uitgestoten wordt op de langere termijn. Ernst Hart, woordvoerder namens OPEN: “Nederland heeft zich verbonden aan het Klimaatakkoord in Parijs, en dat betekent dat wij actief aan de slag moeten tegen klimaatverandering. Niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor toekomstige generaties.” OPEN heeft wel enkele zorgen over de energietransitie. Ernst Hart: “Wij vinden het belangrijk dat de energietransitie in onze gemeente niet ten koste gaat van de natuur, deze moet behouden blijven of versterkt worden. Daarnaast zijn er ook andere middelen om CO2-uitstoot te voorkomen, zoals energiebesparing en het maximaliseren van zonnepanelen op bestaande daken. Het is belangrijk om hier ook oog voor te houden bij de uitwerking van het definitieve plan.” OPEN vindt het verder belangrijk dat er bij de energietransitie goed rekening gehouden wordt met huishoudens die minder te besteden hebben. En dat de zorgen die inwoners hebben over de locaties van zonnevelden en windmolens bij de besluitvorming hierover na de zomer en in 2021 serieus worden genomen. Ernst Hart: “Daarom roepen wij inwoners en organisaties op om mee te denken over de manier waarop we de energietransitie zo goed als mogelijk laten plaatsvinden in onze gemeente.” 

Inspraak en meer informatie
Sinds kort vergadert de gemeenteraad via Teams, dus via beeldbellen. Wil je online inspraak, dan is dit mogelijk via een link voor de vergadering. Je kunt je tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de griffie via e-mail: griffie@heuvelrug.nl.
De woordvoerder voor OPEN op dit onderwerp is Ernst Hart. Je kunt hem bereiken via e-mail ernst.hart@kpnmail.nl. Meer informatie over de energietransitie is te vinden op  Regionale Energietransitie en Energiewerkplaats Utrecht