U kent OPEN van verbinding maken, van de nuance opzoeken, van wars zijn van uitspraken voor de bühne. Dat is hoe wij politiek willen bedrijven. Sommige onderwerpen raken aan de kern van onze identiteit en dan spreken wij ons luid en duidelijk uit.

In onze regio speelt op dit moment een belangrijk onderwerp: de duurzame opwekking van energie. In de media zien we al allerlei voorbarige uitspraken over de precieze invulling hiervan in onze gemeente. Bijvoorbeeld afwijzingen van windenergie of zonnevelden rond onze dorpen.

Als groene partij zien wij juist vooral de urgentie van de duurzame opwekking van energie. Klimaatverandering, opwarming van de aarde en verdroging, het kan u niet ontgaan zijn dat de situatie heel ernstig is. We kunnen gewoon niet langer doorgaan op deze weg. Het is tijd om nu te gaan handelen en onze verantwoordelijkheid te nemen. Voor onszelf en voor toekomstige generaties.

OPEN vindt dat we als gemeente moeten stoppen met wijzen naar anderen, maar zelf ook moeten bijdragen aan de opwekking van duurzame energie. We kunnen niet blijven uitstellen en afschuiven. De tijd van behoudendheid is nu echt voorbij. Onze ambitie is en blijft om als gemeente in 2035 klimaatneutraal te zijn. Hoe we dat gaan doen, bepalen we samen met u: inwoners, (agrarisch) ondernemers en belangenverenigingen. Er is een dringende noodzaak om ons energiegebruik en onze energieopwekking te veranderen. Voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen, voor onze planeet. En dat moeten we samen doen.

OPEN zet zich hier volledig voor in. Doet u met ons mee?

Woordvoerder OPEN: Ernst Hart