RTV Utrecht volgt Samen Veilig Midden Nederland (SAVE MN) nauwkeurig. SAVE komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind. RTV Utrecht doet dat omdat er eerder veel klachten en enkele incidenten waren over SAVE. Dat is natuurlijk zeer te betreuren en is ook een drama voor de betrokken jongeren en ouders. 

Zo bleek uit een onderzoek van de Hogeschool Utrecht (2018), dat medewerkers van SAVE moeite hadden om feiten en meningen te scheiden. En om situaties van (on)veiligheid van het kind concreet te maken. Veel van de klachten van ouders hadden juist betrekking op deze punten. Mede om die reden hebben SAVE MN en de gemeenten van de Utrechtse jeugdzorgregio’s besloten tot een zogenoemde Veranderagenda (2019). In april 2020 krijgen de betrokken gemeenten informatie over de voortgang van de veranderagenda.

Recent was er wederom een klacht over het functioneren van SAVE MN te lezen in RTV Utrecht. Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug krijgt een veeg uit de pan. Gelet op deze laatste casus speelt mee of SAVE MN wel de juiste specialistische expertise inhuurt bij medische klachten en of in onze gemeente de interactie tussen Sociale Dorpsteams en back-office sociaal domein wel optimaal werkt (inhoudelijk en qua snelheid van procedure).

OPEN wil hier op dit moment geen nadere vragen over stellen. Niet zozeer omdat de klacht onbelangrijk zou zijn, integendeel. Als de coronacrisis het toelaat, willen we bij onze gemeente toetsen bij de informatieavond in april aanstaande of de ingezette acties in voldoende mate bijdragen aan de beoogde resultaten voor cliënten, inwoners en ketenpartners. En in welke mate incidenten kunnen worden voorkomen.