De fractie van OPEN steunt een duurzaam initiatief van het college van burgemeester en wethouders om bestaande woningen en gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil dit doen voor de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Driebergen. De RWZI aan de Rijsenburgselaan kan restwarmte gaan leveren aan woningen van de Groenhoek, Basisschool Uilenburcht en 432 particuliere woningen waardoor deze huizen geen aardgas meer nodig hebben. In totaal gaat het om zo’n 970 woningen.

De eigenaren, waaronder Heuvelrug Wonen, zullen voor de warmte een energierekening gaan krijgen. Dat betekent dat ze niet meer dan voorheen gaan betalen voor hun energie. Er is voor hen wel sprake van een aansluitbijdrage van ongeveer € 14.300,- per woning. Via een steunaanvraag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken is het de bedoeling deze bijdrage voor huiseigenaren te verlagen naar ca. €4.000 per woning. Daarbij komen nog additionele kosten voor elektrische kookapparatuur.  Verder wordt er nog gekeken naar de mogelijkheden van een SDE++ subsidie. De woningen kunnen aangesloten worden vanaf 2023. De werkzaamheden voor woningen Heuvelrug Wonen duren zo’n drie jaar, de particulieren woningen vijf jaar en de Uilenburcht zou in 2028 gereed moeten zijn.

Van de bewoners die gestemd hebben is 70% enthousiast over deze duurzame energieoplossing. 27% van de bewoners wil nog extra informatie en de rest wil zijn eigen oplossing regelen. Mocht de aanvraag niet gehonoreerd worden, dan zal dit project overigens niet doorgaan. Doordat een mede door OPEN ingediende motie (ter ondersteuning van deze aanvraag) unaniem in de raad is aangenomen, is de kans voor toekenning iets vergroot. We zijn benieuwd naar het vervolg!