In de raadsvergadering van donderdag 5 maart 2020 heeft de gemeenteraad een raadsvoorstel aangenomen, dat voorziet in de bouw van 8 dure woningen aan de Beukenlaan te Doorn. De fractie OPEN stemde als enige fractie tegen dit raadsvoorstel. We leggen graag uit hoe dat komt.
In onze eigen gemeentelijke Woonvisie staat dat er op deze bouwlocatie eigenlijk ook sociale en middeldure woningen gebouwd hadden moeten worden. Maar toch gebeurt dit niet. De sociale woningen worden afgekocht, en de eis van middeldure woningen is komen te vervallen. Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug mag weliswaar van de eisen uit de Woonvisie afwijken, maar alleen als het gaat om een bijzonder geval. De fractie OPEN heeft alle achterliggende stukken bestudeerd, maar we hebben niet kunnen ontdekken wat er in stedenbouwkundig opzicht nu zo bijzonder is aan deze bouwlocatie, dat het rechtvaardigt om hier alleen dure huizen te bouwen. Terwijl we sociale en middeldure woningen keihard nodig hebben. Om deze reden hebben we besloten om tegen dit raadsvoorstel te stemmen.