In de raadsvergadering van 10 oktober 2019 heeft OPEN tegen het raadsvoorstel voor de wijziging van het amendement ‘besteding budget 4e wethouder’ gestemd. De betreffende ‘4e wethouder’ was van D66 huize en trad in 2017 af. In de resterende raadsperiode is deze post niet meer opgevuld, en deden de 3 overgebleven wethouders het werk van de 4e wethouder erbij. Van het niet uitgegeven geld aan de 4e wethouder zouden zonnepanelen op daken van fietsenstallingen worden geplaatst. Helaas bleek dat praktisch en financieel niet haalbaar.

Wij hebben als OPEN in 2017 voor het amendement gestemd, waarin werd besloten dat het budget van de afgetreden 4e wethouder (80.000 euro) besteed zou worden aan zonnepanelen op fietsenstallingen. Helaas is gebleken dat dit amendement niet uitvoerbaar is. Daarom heeft het college in mei 2019 een alternatief voorstel gedaan. Daarin wordt voorgesteld om een lokaal duurzaamheidsfonds ter grootte van ditzelfde bedrag te starten. Maar dit voorstel staat voor OPEN te ver af van het oorspronkelijke amendement dat wij destijds steunden.

Wij staan niet per se negatief tegenover een lokaal duurzaamheidsfonds. Maar de discussie over en de meerwaarde van zo’n fonds voor onze gemeente staan voor ons, zeker gezien de benarde financiële situatie waarin we ons als gemeente bevinden, geheel los van de besteding van de middelen die waren bedoeld voor zonnepanelen op fietsenstallingen. Om deze redenen hebben wij het voorstel van het college en het aanvullende amendement van D66 niet gesteund. Dit aanvullende amendement was bedoeld om de voorwaarden van het duurzaamheidsfonds aan te scherpen. Wij willen dit onderwerp graag afsluiten en daarom hebben we het amendement van VVD en BVHlokaal gesteund. Dit amendement zet een punt achter de discussie over de besteding van het budget van de 4e wethouder.

Uiteraard doet deze op zichzelf staande kwestie niets af aan de duurzaamheidsambities van OPEN. De financiële realiteit van onze gemeente dwingt ons echter om in de komende jaren inventief te zijn en soms moeilijke keuzes te maken. OPEN blijft zich in dat proces actief inzetten voor een duurzame toekomst voor onze inwoners en natuur!