Na een kort ziekbed is ons lid Maria Lauran op 25 september 2019 in Nijmegen overleden.

Wij hebben Maria leren kennen als een gedreven raadslid en lid van Open. Zij knokte vasthoudend voor wat in haar ogen het best te nemen besluit was. Zij was eigenzinnig, kritisch en bevlogen en toonde zich betrokken op vele maatschappelijke terreinen.

In 2000 kwam Maria tussentijds in de raad van de voormalige gemeente Leersum voor de combinatie GroenLinks/Partij van de Arbeid. In die periode nam zij de portefeuille Welzijn voor haar rekening.

In de laatste raadsperiode (van 2002-2006) van de gemeente Leersum heeft zij zich ingezet op het beleidsterrein Ruimtelijke Ordening. Daarna was zij vanaf de herindeling tot 2009 raadslid in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug namens GroenLinks. Als raadslid maakte zij zich er sterk voor dat nieuwe ontwikkelingen niet ten koste mogen gaan van natuur en milieu. Zij had veel dossierkennis en ging meestal ter plaatse de situatie bekijken en beoordelen.

Vanwege haar werk had zij veel kennis van maatschappelijk werk en die deelde zij graag met de fractie van PvdA/GL. Haar bijdrage leidde in het fractieoverleg vaak tot goede inhoudelijke discussies.

Je kunt afscheid nemen van Maria in het uitvaartcentrum van crematorium Waalstede, Staddijk 130 (bij gebruik navigatie Staddijk 125) te Nijmegen op woensdag 2 oktober 2019 van 12.00 tot 12.30 uur. Aansluitend wordt om 13.00 uur de afscheidsdienst gehouden in de aula van het crematorium.

Na de dienst is er in de koffiekamer een informeel samenzijn. Hier is ook gelegenheid om de familie persoonlijk te condoleren.

(correspondentieadres: Wezenhof 5404, 6536 ED Nijmegen)