‘Met zijn scherpe humor en het vermogen voluit van het leven te genieten wist hij velen te inspireren. 12 jaar hebben we samen inhoud gegeven aan de samenwerking van PvdA en GroenLinks. Ik zal hem missen.’
– Hans Waaldijk, wethouder OPEN

‘Ik herinner me Hans als een open en toegankelijk politicus, een fijn mens om mee samen te werken. Hij was een scherp denker, die als weinig anderen in onze raadzaal (en daarbuiten) beschikte over ‘de gave van het woord’, wat hem tot een overtuigend debater en effectief raadslid en wethouder maakte.’
– Tim Verhoef, voormalig wethouder GroenLinks-PvdA en voormalig raadslid OPEN

 

 

 

 

 

 

Kleurrijk, kundig en inspirerend

OPEN eert Hans als raadslid en als wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In de raad en in het college van B&W stond hij pal voor onze sociale en groene waarden. Met zijn kenmerkende passie, humor en dwarsigheid wist hij te overtuigen en te verbinden.

Begonnen als kroegbaas, eerst in Amsterdam en later in Amerongen, was hij al geruime tijd actief lid van de PvdA. Enigszins tot zijn eigen verbazing stortte zich hij met hart en ziel in de publieke zaak van de Utrechts Heuvelrug. Eerst als raadslid voor de PvdA, en kort daarna als de nummer 2 op de kieslijst voor de GroenLinks-PvdA fractie. Als raadslid liet hij zich kennen als een uitstekende debater, een toegankelijk politicus en een humorvol mens.

“Hans was een echt ‘mensenmens’; altijd bereid om zaken uit te leggen en te verdedigen. In het ruimtelijke domein was hij goed in staat om met betrokkenen tot evenwichtige oplossingen te komen, waarin de omgeving maar ook de natuur hun plaats kregen.”
– Joost Scheltinga, raadslid OPEN

‘Hij was ijzersterk in het debat. Verbindend waar mogelijk, soms zoekend naar gemeenschappelijke grond maar ook messcherp en helder als het ging om sociale en groene waarden. Door zijn grote belezenheid wist hij historische citaten prachtig in zijn linkse taal te verweven.’
– Hans Waaldijk, wethouder OPEN

‘Hans zat vol humor, en was een echte storende factor als hij zo af en toe op de publieke tribune zat. Zijn gedrag had dan veel weg van de Muppets Statler & Waldorf.’
– Joost Scheltinga, raadslid OPEN

In de raadsperiode 2014-2018 was Hans onze wethouder. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de transitie en transformatie in het sociale domein en voor cultuur, twee onderwerpen die hem na aan het hart lagen. Vervolgens nam hij in het college van B&W ook de duurzaamheidsportefeuille op zich, en ging hij vol vuur en creativiteit aan de slag met de energietransitie.

‘Hans was een markant persoon met zijn (rode) hart op de juiste plek. Met zijn immer aanwezige humor en relativeringsvermogen was hij voor ons een boegbeeld. Sterk gericht op de menselijke kant was hij in staat om de menselijke maat te laten prevaleren boven partij ideologie. Verbindend en vooral warm.’
– Karel de Wit, raadslid OPEN

‘Hans was een zeer bevlogen politicus. Hij zocht steeds de sociale en rechtvaardige weg. Zonodig over ongebaande paden. Wanneer hij daartoe het debat met de raad aan moest deed hij dat vanuit zijn hart. Welbespraakt en met opgerolde mouwen, waaruit hij vele wijze citaten wist te schudden.’
– Wilma Hielema, voormalig raadslid OPEN

Als een donderslag bij heldere hemel kwam een jaar geleden, vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, het bericht over zijn ziekte. Hij ging daar zelf lichtvoetig en open mee om. Een tango dansen, noemde hij dat. Hij deelde zijn gedachten, zorgen en verdriet op twitter, waardoor vele mensen hem gingen volgen en met hem meeleefden. Hij miste het hardlopen, maar haalde troost uit lange (en later korte) wandelingen met Karolien en de hondjes. Nu is gebeurd wat zich al lange tijd aankondigde. We zullen hem zeer missen en wensen Karolien en de hondjes veel sterkte toe.