Dat is de titel van de nieuwe cultuurnota waar we als fractie OPEN mee instemmen. Waarom stemmen we in?

Cultuur is iets om trots op te zijn, om te doen. Cultuur zet je tot nadenken en is vooral ook om van te genieten. Cultuur helpt om onze inwoners met elkaar te verbinden. We denken dan niet alleen aan mensen die geld genoeg hebben, maar ook aan mensen met een smalle beurs: iedereen moet de kans krijgen mee te doen en om bij te dragen.

Cultuur biedt ook mogelijkheid om onze dorpen met elkaar te verbinden. Laten de dorpen vooral ook trots zijn op wat ze cultureel voor elkaar krijgen en dat delen met elkaar. We hebben veel mooie voorbeelden waar we als gemeente als geheel trots op mogen zijn, zoals de Grietmarkt bij Kasteel Amerongen, het Bloemencorso in Leersum, de kastelentocht in Doorn en de vorming van de Cultuurhoek in Driebergen.

Het is verbazend hoe veel je met relatief weinig middelen en met veel vrijwilligers voor elkaar kunt krijgen. De cultuurnota maakt dat zonder meer duidelijk.

Het is mooi om te zien dat het aspect cultuur deels samenvalt met andere aandachtsgebieden van onze gemeente. Bijvoorbeeld: uitdagend voor het doen van vrijwilligerswerk, de rol van de bibliotheek als laagdrempelige toegang tot kunst en cultuur en het bestrijden van eenzaamheid.

Natuurlijk waren er nog zaken waar we kritische noten bij hebben. Bijvoorbeeld de digitale informatievoorziening over culturele evenementen, de beperkte aandacht voor jongeren van 12-18, de financieringssystematiek en de manier waarop subsidies worden toegewezen. Het College heeft in de oordeelsvorming en ook bij de besluitvorming aangegeven extra aandacht te geven aan die zaken.

Kortom, OPEN onderschrijft de Kunst van het Bloeien.