Max Rutgers overleden

Het plotselinge overlijden van Max Rutgers van Rozenburg, op 3 maart 2018, heeft ons geschokt. Hij was actief op tal van terreinen: als tijdelijk bestuurder aangewezen door de Ondernemingskamer, in bestuurlijke posities binnen BD-landbouw en de stichting STRAKX, en bestuurlijk binnen de Antroposofische gemeenschap. Daarnaast was hij als zanger actief in verschillende koren en gezelschappen. Uit deze opsomming spreekt al de maatschappelijke betrokkenheid van Max, en zo kenden wij hem ook. Hij wilde zijn kennis en ervaring inzetten voor zijn en onze waarden: een eerlijke samenleving, in een gezonde leefomgeving. Hij zag hoe onze natuurlijke omgeving en het klimaat worden bedreigd en wilde niet werkloos toezien.

We zijn Max dankbaar voor zijn bijdrage aan onze lokale samenwerking van GroenLinks en PvdA en aan de nieuwe beweging OPEN. Hij werkte mee aan het ontwerp voor ons verkiezingsprogramma, op de geïnspireerde en gedegen manier die zo kenmerkend voor hem waren. Hij liet zien hoe je ook op latere leeftijd jong van geest blijft en midden in de samenleving kan blijven staan. Zoals velen waardeerden we zijn zachtaardige en behoedzame manier van optreden in het publieke domein. We gaan hem beslist missen als onze politiek metgezel.

– Bestuur en fractie van OPEN