De kunst van het bloeien

Dat is de titel van de nieuwe cultuurnota waar we als fractie OPEN mee instemmen. Waarom stemmen we in?

Cultuur is iets om trots op te zijn, om te doen. Cultuur zet je tot nadenken en is vooral ook om van te genieten. Cultuur helpt om onze inwoners met elkaar te verbinden. We denken dan niet alleen aan mensen die geld genoeg hebben, maar ook aan mensen met een smalle beurs: iedereen moet de kans krijgen mee te doen en om bij te dragen.

Cultuur biedt ook mogelijkheid om onze dorpen met elkaar te verbinden. Laten de dorpen vooral ook trots zijn op wat ze cultureel voor elkaar krijgen en dat delen met elkaar. We hebben veel mooie voorbeelden waar we als gemeente als geheel trots op mogen zijn, zoals de Grietmarkt bij Kasteel Amerongen, het Bloemencorso in Leersum, de kastelentocht in Doorn en de vorming van de Cultuurhoek in Driebergen.

Het is verbazend hoe veel je met relatief weinig middelen en met veel vrijwilligers voor elkaar kunt krijgen. De cultuurnota maakt dat zonder meer duidelijk.

Het is mooi om te zien dat het aspect cultuur deels samenvalt met andere aandachtsgebieden van onze gemeente. Bijvoorbeeld: uitdagend voor het doen van vrijwilligerswerk, de rol van de bibliotheek als laagdrempelige toegang tot kunst en cultuur en het bestrijden van eenzaamheid.

Natuurlijk waren er nog zaken waar we kritische noten bij hebben. Bijvoorbeeld de digitale informatievoorziening over culturele evenementen, de beperkte aandacht voor jongeren van 12-18, de financieringssystematiek en de manier waarop subsidies worden toegewezen. Het College heeft in de oordeelsvorming en ook bij de besluitvorming aangegeven extra aandacht te geven aan die zaken.

Kortom, OPEN onderschrijft de Kunst van het Bloeien.

By |2019-02-18T16:18:41+00:00februari 18th, 2019|Categories: Nieuws|2 Comments

About the Author:

2 Comments

 1. Anthon Keuchenius 20/02/2019 at 15:53

  De biliotheek is heus een mooi instituut maar wel een stukje te heilig bij jullie. Ook jullie vorige wethouder had het voortdurend over de rol van de bibliotheek als ‘laagdrempelig waardevrij informatiepunt’, nadat die bibliotheek met gemeenschapsgeld middels dubieuze nieuwswebsites en twijfelachtige kongies terreinen had betreden waar het niets te zoeken had, omdat ze daar geen taak hebben en al helemaal geen expertise. Dat werd dus ook niks, maar het kostte wel veel geld en alles werd aldus door de wethouder weer goedgepraat.

  Hierboven reppen jullie weer over ‘de rol van de bibliotheek als laagdrempelige toegang tot kunst en cultuur en het bestrijden van eenzaamheid’ terwijl er verderop ‘kritische noten bij de digitale informatievoorziening over culturele evenementen en de financieringssystematiek en de manier waarop subsidies worden toegewezen’.

  Als je kritisch wil zijn zou ik dat vooraleerst zijn jegens de bibliotheek die op teveel gebieden -ook gebieden waar zij geen expertise hebben/heeft- als vaste onderaannemer van de gemeente optreedt. Ik noem maar even het verkwanselen van een halve ton gemeenschapsgeld door het niet vakkundig beheren van de cultuuragenda die jullie nu overboord gooien. Als jullie je werk serieus zouden nemen zou je daar grondig analyseren wat er is misgegaan en dan kom je tot de conclusie dat de biliotheek wel een goeie marketing heeft en de juiste relaties en ook heel fijne beleidsplannen kan maken zodat het veel geldstromen naar zich toesluist, maar niet altijd voor alles geschikt is als onderaannemer van de gemeente.

  Gewoon goed kijken en analyseren en het geld daarheen brengen waar het doelmatig besteed wordt en niet a priori altijd weer naar die bibliotheek brengen. Dat is pas de Kunst van het Bloeien

 2. Clemens Festen 24/02/2019 at 12:09

  De bibliotheek heeft verschillende taken. Natuurlijk op het gebied van lezen, maar ook met betrekking tot leren, ontmoeten en informatievoorziening. De informatievoorziening over kunst en cultuur blijkt al een poos lastig te zijn om goed te regelen. Dat is ook bij de bespreking van de cultuurnota duidelijk naar voren gekomen.
  Het zou mooi zijn als we als OPEN in gesprek komen met de heer Keuchenius. We horen graag welke ideeen hij heeft voor verbetering van deze informatievoorziening. Ook op andere terreinen waar de bibliotheek actief is kunnen we dan meteen informatie uitwisselen. OPEN zal het initiatief nemen voor een dergelijk gesprek.

  Clemens Festen, raadslid OPEN

Comments are closed.