Beschouwing Kadernota

Inbreng OPEN Kadernota 2019-2022 – uitgesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering 9 juli 2018

“Vandaag gaan we met elkaar praten over de Kadernota.
Fijn om het, na de turbulente vorige week, nu weer over de inhoud te kunnen hebben.

En ik heb echt zin in deze bespreking. Niet zozeer vanwege de technische discussie, maar omdat de Kadernota allesbepalend is voor