Open Mensen

Wie zijn de OPEN mensen? Uiteraard zijn dat om te beginnen onze leden, mensen die zich inzetten voor een eerlijke samenleving en een duurzame leefomgeving. Maar een aantal mensen zetten zich op de voorgrond in voor sociaal en groen: onze raadsleden en het bestuur.

WETHOUDER
RAADSLEDEN
COMMISSIELEDEN
BESTUUR
Kandidaten 2022

Onze wethouder

Hans Waalwijk - Fractievoorzitter OPEN Heuvelrug
J.E. (Hans) Waaldijk
Functie: Wethouder Sociaal Domein

Driebergen-Rijsenburg
hanswaaldijk@casema.nl

Hans is een ervaren en gedreven politicus. Voor zijn wethouderschap zat hij drie periodes in de gemeenteraad: eerst vier jaar voor GroenLinks, toen 8 jaar voor de gezamenlijke fractie van PvdA en GroenLinks en dan nu voor OPEN. Een man die altijd op zoek is naar de verbinding, binnen de raad maar vooral in de samenleving. De sociale en groene kernwaarden vertaalt hij in praktische politiek, waarmee hij strijdt voor een eerlijke maatschappij waarin iedereen kan meedoen en waar we oog hebben voor duurzaamheid.

Het wethouderschap is een onverwacht maar prachtige uitdaging. Hij hoopt op het sociale dossier veel te kunnen betekenen voor de samenleving speciaal voor mensen die kwetsbaar zijn tijdelijk dan wel blijvend. Hans is geboren en getogen in Driebergen en is stevig geworteld in de lokale samenleving.

De portefeuille sociaal domein omvat Wmo, Ouderen, Welzijn, Volksgezondheid, Coördinerend wethouder Sociaal Domein, Inclusiebeleid, Werk en Inkomen inclusief participatiewet, Kunst en Cultuur, Bibliotheken en Cultuurhuizen, Dorpsgericht werken, Dienstverlening waaronder Burgerzaken, P&O inclusief verduurzaming van de eigen organisatie.

Onze raadsleden

Hans Waalwijk - Fractievoorzitter OPEN Heuvelrug
K. (Karel) de Wit
Functie: Fractievoorzitter en raadslid

Woudenbergseweg 2, 3953 MG  Maarsbergen
Tel: 0343-881307  / 06 – 22 747 989
kdwit@conclusion.nl

‘Iets doen voor de volgende generatie’

Hij heeft een broertje dood aan onrechtvaardigheid. Wil daarom iets doen voor de samenleving. Hij hoopt via de politiek iets te kunnen bijdragen aan de leefomstandigheden van de volgende generatie. Het opheffen van onrechtvaardigheid heeft daar rechtstreeks mee te maken.

Natuurlijk is hij via het vaderschap (hij woont met partner Juliëtte en dochter en zoon alweer 16 jaar in Maarsbergen) verbonden met komende generaties, maar ook zonder dat horen mensen toch wel eigenlijk zo in het leven te staan. Ter ontspanning is hij sportief bezig (wielrennen, voetbal) maar hij mag ook graag sleutelen en lezen. Zijn mooiste boek ooit: The Magus van John Fowles. Muziek is ook belangrijk, maar kiezen voor een favoriet stuk of een favoriete componist of musicus dat lukt hem niet: ‘te veel om op te noemen.’

In het dagelijks leven is Karel adviseur in het bedrijfsleven geworden, na zijn studies Bedrijfseconomie en Master of Real Estate. De nieuwe sociale media zijn (nog) niet zo aan hem besteed.

Hans Waalwijk - Fractievoorzitter OPEN Heuvelrug
N. (Nienke) van der Veen
Functie: Raadslid

Burgemeester van den Boschstraat 20, 3958CD te Amerongen
Tel. 0343-410611 / 06-53196077

nienkevdveen@gmail.com

Diversiteit – in de natuur, in culturen en in mensen – is het mooiste wat er is, vindt Nienke. Ze is avontuurlijk ingesteld en woonde een aantal jaren in Latijns-Amerika. In Chili bracht ze vele uren door aan de keukentafels van inwoners die heel weinig, of juist heel veel te besteden hebben. Ze onderzocht de beelden die zij hebben van de lokale politiek, en de manieren waarop ze lokaal invloed uitoefenen.

Nu woont ze alweer een flink aantal jaren in Driebergen, samen met haar man Bart en hond Liva. Ze is dol op de rust, het groen en de gezellige dorpen van de Utrechtse Heuvelrug. In haar vrije tijd leest ze graag of spreekt ze met haar vriendinnen af in gezellige cafeetjes.

In het dagelijks leven is Nienke programmamanager. Ze geeft leiding aan een team dat opkomt voor de rechten van mensen met een beperking in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Als raadslid wil ze graag weten wat er leeft onder inwoners. Niet alleen de inwoners die gemakkelijk van zich laten horen, maar ook diegenen die wat minder snel voor zichzelf opkomen. Iedereen telt mee in onze gemeente, en samen bouwen we aan een sociale en groene toekomst.

Hans Waalwijk - Fractievoorzitter OPEN Heuvelrug
E. (Ernst) Hart
Functie: Raadslid

Zandvoort 4, 3958 CT Amerongen
Tel. 0343-460292
ernst.hart@kpnmail.nl

Ernst woont al sinds 1994 samen met Barbara met veel plezier in Amerongen. Na een fijne periode in het onderwijs en de sport heeft hij zijn professionele bakens verzet en is hij als importeur in de interessante en smakelijke wereld van biologische wijn gestapt. Tijdens zijn werkreizen ontmoet hij veel geëngageerde wijnboeren, die hem mede inspireren om in eigen leefomgeving een positieve en duurzame bijdrage te leveren.

In zijn vrije tijd sport Ernst graag en werkt hij enthousiast in de moestuin. Daarnaast is hij voorzitter van de Grietmarkt in Amerongen (kunst/design- en biologische markt) en bestuurslid van Slow Food Utrecht, onderdeel van de wereldwijde Slow Food beweging die streeft naar ‘good, clean and fair food for everyone’.

Het zal dus geen verbazing wekken dat Ernst zich graag inzet om belangrijke thema’s als voedsel en duurzaamheid nadrukkelijker op de lokale agenda te krijgen. Maar hij is breed geïnteresseerd, dus ook onder andere thema’s (zoals cultuur, sport, toerisme en recreatie) zet Ernst graag de schouders!

Hans Waalwijk - Fractievoorzitter OPEN Heuvelrug
S.I. (Sigrid) Vink
Functie: Raadslid en fractiesecretaris

Mevrouw van Vollenhovenpark 24, 3971 CX Driebergen-Rijsenburg
sigridvink@gmail.com

‘Samen spelen, samen delen!’

In haar dagelijkse werk als juf – nu nog in opleiding – probeert ze haar kindjes bepaalde waarden mee te geven. Toch merkt ze dat volwassenen vaak net kleuters zijn en het vertikken te delen, niet hun uiterste best te doen een ander te helpen en het een goede reden vinden iets te doen als ‘Hij begon!’ Omdat ze juf en ontwikkelingspsycholoog is en ze het niet kan laten zich te interesseren voor waarom andere mensen iets vinden, en ze wellicht te inspireren zich te gedragen naar bovengenoemde waarden, is ze de politiek in gegaan.

Als jongste van de fractie voelt ze zich geroepen de jongeren in de gemeente een stem te geven. Ook betekent dit dat haar dagelijkse leven nog helemaal in ontwikkeling is, zowel qua thuissituatie als qua werk. Na haar studie in Maastricht is ze weer bij haar ouders komen wonen, maar ze hoopt binnen niet onafzienbare tijd in deze prachtige gemeente samen te kunnen gaan wonen met haar vriend Raymond. Als ze tijd heeft leest ze graag een boek, waarvan ze zoveel favorieten heeft dat ze het een onmogelijke opgave vindt er maar één te noemen. In principe geldt hetzelfde voor muziek, hoewel een klassieker waar ze steeds naar teruggaat het album Abbey Road van The Beatles is, en ze graag naar het cast album van de musical Hamilton luistert.

In het dagelijks leven werkt ze nu nog bij het Utrechts Archief als Logistiek Medewerker, maar ze hoopt nadat ze de Pabo heeft afgerond als leerkracht aan de slag te gaan. Ze is actief op Instagram (@sigridvink) en Twitter (@SigridVink), en houdt haar Facebook liever privé.

C. (Clemens) Festen
Functie: Raadslid

Oosterlaan 13, 3971AG Driebergen-Rijsenburg
Tel. 0343-514371; 06-20611184
open.clemens.festen@gmail.com

Al heel wat jaren woont Clemens met veel plezier in Driebergen-Rijsenburg. Hij weet uit ervaring hoe belangrijk de verbinding tussen mensen is, en de hulp die in zo’n netwerk aan elkaar geboden kan worden. Hij wil zich er voor inzetten om netwerken van mensen te bevorderen, ieder heeft immers wel ergens iets te bieden! De uitdaging is verder nog om die verschillende netwerken te koppelen. Op die manier bouwen we aan een omgeving waarin het goed toeven is en waar plaats en aandacht is voor ieder.

Op dit moment werkt hij een adviesfunctie in Rotterdam, vooral op het gebied van onderzoek en onderwijs. In de Utrechtse Heuvelrug heeft hij verschillende vrijwilligersactiviteiten, op het gebied van welzijn in de breedste zin van het woord.

J. (Joost) Scheltinga
Functie: Raadslid

Leersum
joost@scheltinga.eu

Joost woont sinds begin van deze eeuw in Leersum en begon daar ook maar direct als gemeenteraadslid, toen ook al voor de succesvolle samenwerkingsgroep tussen PvdA en GroenLinks. Met zijn achtergrond als (financieel) rijks- en gemeenteambtenaar wilde hij graag verder aan de andere kant van de tafel. Hij heeft als grootste doel de wereld leuker, eerlijker en gebalanceerder maken voor iedereen. Een goed functionerende gemeente is daarbij van groot belang!

Joost houdt zich vooral bezig met de ruimte-portefeuille en het inwerken van de vele nieuwe fractieleden. In zijn verdere dagelijkse leven is hij opa, huisman, en historicus.

Onze commissieleden

Paul Bijlsma

Functie: Commissielid

Driebergen
paulbijlsma@googlemail.com

Paul is getrouwd met een geweldige vrouw en vader van twee prachtige kinderen; allen woonachtig in de Groene Tuinen te Driebergen. Duurzaamheid en de zorg om mens, dier en milieu zijn voor hem heel belangrijk. Daarom werkt hij bij de Vrije Universiteit Amsterdam voor de afdelingen Aardwetenschappen, Ecologie en Milieu, maakt gebruik van het openbare vervoer en de fiets, is hij al sinds zijn kindheid vegetariër en denkt hij bewust na over alles wat hij aanschaft en doet.

Zijn aandachtsgebieden zijn: duurzame energie, de circulaire economie, de energietransitie en innovatie op het gebied van milieuvriendelijk vervoer.

Koos de Bruijn

Functie: Commissielid

Doorn
koosdebruijn@gmail.com

Ik ben Koos de Bruijn en woonachtig in Doorn, maar mijn kinderen gaan naar school in Driebergen. Ik reis bij voorkeur met de fiets en het openbaar vervoer; naar school en naar station Driebergen-Zeist. Wat mij opvalt tijdens mijn fietstochten is dat de weginrichting van de Utrechtse Heuvelrug erg op de auto gericht is. Als commissielid van OPEN wil ik helpen om hier verandering in te brengen. Dat de Utrechtse Heuvelrug een gemeente wordt, waar fietsers en voetgangers volwaardige verkeersdeelnemers zijn. En waar het te voet of te fiets bewegen een aantrekkelijker optie wordt.

commissielid OPEN Utrechtse Heuvelrug

Marijn Bouwmeester

Functie: Commissielid

Driebergen
Marijnbouwmeester@hotmail.com

Hoi! Ik ben Marijn Bouwmeester, 36 jaar en ik woon met mijn vriendin en zoontje sinds 5 jaar in Driebergen. Het is heerlijk en een luxe om zo uit onze tuin het bos in te lopen. Ik werk voor verschillende overheden als adviseur vanuit een klein maar fijn bedrijfje Corion. En al heel wat jaren ben ik actief voor GroenLinks, maar nog niet eerder lokaal. Ik ben nu commissielid en straks hopelijk raadslid, en ik kom graag in contact met iedereen die mooie ideeën heeft voor onze gemeente! Twitter: @MarijnBouwster

Voor Open: een bestuur dat verbindt en voorbereidt

GroenLinks en PvdA werken op lokaal niveau al een aantal jaren samen. Sinds 2017 doen zij dit samen met Progressief Heuvelrug onder de naam OPEN.De samenwerking is bezegeld in een overeenkomst (samenwerkingsovereenkomst), waarin de vergadering van gezamenlijke leden de belangrijke besluiten nemen en het bestuur uitvoering geeft aan de gekozen koers. De drie samenwerkende partijen hebben elk hun eigen bestuur. Informatie hierover vindt u op de websites van de lokale afdelingen van GroenLinks en PvdA en Progressief Heuvelrug.

Bestuur OPEN

Leden van het OPEN bestuur:

  • Age Halma (PvdA) en Harrie Swarte (GroenLinks), voorzitters
  • Ingrid Okhuijsen (PvdA)
  • Jolanda Gerritsen (GroenLinks)
  • Teun Monster (Progressief Heuvelrug)

Haar taken bestaan uit:

  • Zorg dragen voor het proces waarin het verkiezingsprogramma, de kieslijst en de campagne tot stand komen
  • Gesprekspartner fractie
  • Gesprekspartner van de wethouder
  • De de verbinding met de gezamenlijke leden bevorderen.

Vragen aan het bestuur? Stuur een e-mail naar info@sociaalengroen.nl.

Een korte terugblik

Sinds 2009 werken GroenLinks en PvdA op de Heuvelrug samen met één fractie en één verkiezingsprogramma. In de afgelopen jaren werd er gezocht naar een mogelijkheid om ook niet GroenLinks- en PvdA-leden, die zich sterk willen maken voor een groenere en sociale Heuvelrug, bij de partijen te betrekken. Dit resulteerde in 2016 in de intentie om de samenwerking verder vorm te geven in de vorm van OPEN, een gezamenlijke open beweging voor een sociale en duurzame Utrechtse Heuvelrug. In 2017 werd OPEN een feit, een lokale samenwerking van de afdelingen Utrechtse Heuvelrug van GroenLinks en PvdA en de vereniging Progressief Heuvelrug. Deze vereniging brengt inwoners bij elkaar die zich in willen zetten voor een socialere en groenere Heuvelrug, maar geen lid zijn van GroenLinks of PvdA.