Onze kandidaten
gemeenteraadsverkiezingen 2022


Mijn naam is Hans Waaldijk. Ik ben geboren en getogen in Driebergen en geworteld in de lokale samenleving. Voor mijn wethouderschap (sinds 2018) zat ik drie periodes in de gemeenteraad: eerst vier jaar voor GroenLinks, toen 8 jaar voor de gezamenlijke fractie van PvdA en GroenLinks, nu dus OPEN. Ik ben altijd op zoek naar de verbinding, binnen de raad, maar vooral in de samenleving. De sociale en groene kernwaarden vertaal ik in praktische politiek, waarmee ik strijd voor een maatschappij waarin iedereen kan meedoen en oog heb voor duurzaamheid.
Mijn wethouderschap is een onverwachte, maar prachtige uitdaging. Op het sociale dossier hoop ik veel te betekenen voor de samenleving, speciaal voor mensen die tijdelijk of blijvend kwetsbaar zijn.

Mijn naam is Marijn Bouwmeester. Ik ben 36 jaar en woon met mijn vriendin en zoontje sinds 5 jaar in Driebergen. Ik werk voor verschillende overheden als adviseur vanuit een klein bijzonder bedrijf genaamd Corion. Vanuit onze achtertuin lopen we zo het bos in; een enorm voorrecht voor wie hier kan wonen.
Ik geloof dat we onze gemeente toekomstbestendig kunnen maken op creatieve manieren. Voor de wooncrisis en klimaatcrisis hebben we nieuwe lokale oplossingen nodig. Ik heb erg veel zin om mij de komende jaren hiervoor hard te maken samen met de fractie. Als commissielid maak ik daarmee nu een start en straks hopelijk als raadslid!

Karel de Wit

‘Iets doen voor de volgende generatie’

Mijn naam is Karel de Wit. Ik heb een broertje dood aan onrechtvaardigheid. Wil daarom iets doen voor de samenleving en hoopt via de politiek iets te kunnen bijdragen aan de leefomstandigheden van de volgende generatie. Het opheffen van onrechtvaardigheid heeft daar rechtstreeks mee te maken.
Ik voel we verbonden met komende generaties, ook als vader. Ik woon met partner Juliëtte en dochter en zoon alweer 18 jaar in Maarsbergen. Ter ontspanning ben ik sportief bezig (wielrennen, voetbal), maar ik sleutel en lees ook graag. Muziek is ook belangrijk voor mij.
In het dagelijks leven ben ik adviseur in het bedrijfsleven, na mijn studies Bedrijfseconomie en Master of Real Estate.

Mijn naam is Sigrid Vink. Ik ben leerkracht op de basisschool Kameleon in Doorn. Als juf probeer ik mijn leerlingen bepaalde waarden mee te geven. Toch merk ik dat volwassenen vaak net kleuters zijn, het vertikken te delen en niet hun best te doen anderen te helpen. Als juf en ontwikkelingspsycholoog interesseer ik me voor de vraag waarom andere mensen iets vinden; daarom ben ik de politiek in gegaan.
Als jongste van de fractie voelt ik me geroepen jongeren in de gemeente een stem te geven. Na mijn studie in Maastricht moest ik lang wachten voordat ik in deze prachtige gemeente kon gaan samenwonen met mijn vriend Raymond.
Heb ik tijd, dan lees ik graag een boek; en luister ik naar muziek.

Sigrid Vink

‘Samen spelen, samen delen!’

Mijn naam is Koos de Bruijn. Met mijn gezin woon ik sinds enkele jaren in het prachtige Doorn. Omdat mijn kinderen in Driebergen op school zitten, ben ik daar ook geregeld te vinden. Het is goed wonen en (thuis-)werken op de Utrechtse Heuvelrug. Tegelijkertijd verbaas ik me erover dat een groene gemeente als de onze zo sterk ingericht is op het faciliteren van de auto. Als raadslid zal ik me er sterk voor maken de openbare ruimte voor iedereen te laten zijn, nadrukkelijk ook voor fietsers en voetgangers.
Werken aan een eerlijker en duurzamere wereld vormt de rode draad door mijn leven en loopbaan. Daarvoor is verandering nodig op mondiaal, nationaal en zeker ook lokaal niveau.

Mijn naam is Clemens Festen. Meer dan de helft van mijn leven woon ik inmiddels in Driebergen-Rijsenburg. De laatste jaren mag ik regelmatig oppassen op mijn kleinzoon.
Mijn vertrouwen is groot dat ik weer in de Raad kom. Het mooie is dat ik me dan met volle snelheid en met de ervaring van de eerste termijn, kan inzetten voor alle inwoners van onze mooie gemeente. Bevorderen dat generaties zich met elkaar verbinden en dat er aandacht is voor ieder.
Ik heb nog een adviesfunctie in Rotterdam op het gebied van onderzoek. In de Utrechtse Heuvelrug heb ik verschillende vrijwilligersactiviteiten op het gebied van welzijn.

‘De samenleving maken we samen’

Mijn naam is Selina Veenvliet-van Krieken. Ik ben een geluksvogel omdat ik hier in deze prachtige gemeente mag wonen met mijn man en twee kinderen. Prachtig te midden van het vele en diverse groen, prachtig vanwege de vriendelijke, open houding van de mensen die ik hier dagelijks tref. Ik geloof dat we -met elkaar- onze leefwereld tot een fijne plek maken en dat is belangrijk. Een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en naar elkaar omkijkt. Een plek waar genoeg ruimte is en waar men zorg draagt voor de omgeving. Daar zet ik me voor in, in de wijk en buurt en in onze grotere gemeente.

Mijn naam is Joost Scheltinga. Ik woon sinds begin van deze eeuw in Leersum en begon daar ook maar direct als gemeenteraadslid, toen ook al voor de succesvolle samenwerkingsgroep tussen PvdA en GroenLinks. Met mijn achtergrond als (financieel) rijks- en gemeenteambtenaar wilde ik graag verder aan de andere kant van de tafel. Ik hebt als grootste doel de wereld leuker en eerlijker maken voor iedereen, meer in balans. Een goed functionerende gemeente is daarbij van groot belang!
Ik houd me vooral bezig met de ruimte-portefeuille en het inwerken van de nieuwe fractieleden. In mijn verdere dagelijkse leven ben ik opa, huisman, en historicus.

Mijn naam is Roelof Jansen. Ik ben opgegroeid in Driebergen en iedere zaterdag te vinden in de winkel van Jansen Schoenen in datzelfde dorp. Ondanks dat ik een bachelor en twee masters (bijna) op zak heb, zal het mij de komende 10 jaar niet lukken om een huis te kopen in Driebergen. Een fysieke winkel beginnen zoals mijn vader dat heeft gedaan, kan ook niet meer anno nu. Dat zou niet zo moeten zijn. Dat moet anders, want hoe mooi zou het zijn. Afwachten lost het niet op, rellen al helemaal niet: daarom wil ik het in de lokale politiek proberen.

Mijn naam is Nelleke Groen. Ha gemeentegenoten, graag leer ik jullie kennen! Ik woon sinds 2016 met veel plezier met mijn drie kinderen van 9, 12 en 15 in Doorn. Naast statenlid in de provincie, op dit moment, ben ik jurist en voorvechter van gelijkheid, verscheidenheid en privacy.
Oorspronkelijk kom ik van Texel, een kleine community die -grappig genoeg- best wel op onze gemeente lijkt. Familiebanden, nieuwe mensen, veel activiteiten en mooie verenigingen, en een plek waar heel veel mensen graag vakantie komen vieren. Die dingen samenbrengen en zorgen voor elkaar, met elkaar. Het is een mooie uitdaging; samen komen we er wel!

Nelleke Groen
Goof Lindijer

Mijn naam is Goof Lindijer. Na een eerder raadslidmaatschap in de voormalige gemeente Doorn, wil ik me graag kandidaat stellen voor de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug. Ik zet me graag in voor duurzaamheid , bijvoorbeeld via de Groene Kerken. De laatste jaren was ik ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma, om stigmatisering van mensen met een psychische kwetsbaarheid te voorkomen.