RES 1.0: duurzame opwek van energie wordt eindelijk concreter

In de afgelopen maanden zijn er waardevolle gesprekken en pittige discussies gevoerd over de eerste versie van de regionale energiestrategie (RES 1.0) in onze regio en in onze gemeente. Zowel met inwoners en maatschappelijke organisaties als binnen de gemeenteraad. U heeft er ongetwijfeld over gelezen in de media. Duidelijk werd dat klimaatverandering én klimaatbeleid flinke

2021-10-12T09:54:32+02:0011/10/2021|

Algemene beschouwing Fractie OPEN 2021

De Toekomst begint vandaag

Zomaar 2 krantenberichten en 1 gebeurtenis van de afgelopen weken die mij wederom aan het denken zetten. Allereerst maar de gebeurtenis.

De valwind die zich bijna 3 weken geleden voorgedaan heeft in Leersum en Maarsbergen heeft ook mij persoonlijk getroffen. In een oorverdovende 2 minuten zag de wereld om mij heen er ineens

2021-07-09T10:05:59+02:0009/07/2021|

Samen restafval verminderen in Utrechtse Heuvelrug

Gemiddeld 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2024: dat is de mooie nieuwe doelstelling van ons gemeentelijk afvalbeleid. Maar hoe gaan we dat bereiken?

Afval scheiden is belangrijk

Een belangrijke doel van het huidige afvalbeleid is om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Door afval te scheiden en te recyclen wordt voorkomen dat waardevolle grondstoffen

2021-06-28T09:35:10+02:0028/06/2021|

Minimabeleid Utrechtse Heuvelrug in tijden van Corona

In de vergadering van 27 mei 2021 heeft OPEN vragen gesteld over het minimabeleid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De Corona-pandemie leidt tot toenemende druk op het huishoudboekje van veel van onze inwoners. Mensen met flexcontracten hebben vaak maar weinig WW rechten opgebouwd en vallen dus snel naar bijstandsniveau. ZZP-ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt

2021-06-14T09:14:04+02:0014/06/2021|

Huisvesting van scholen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

In de Raadsvergadering van april 2021 is het “integrale huisvestingsplan” (IHP) vastgesteld. Het gaat overigens om een tussentijds plan voor de komende 3 jaar. Er wordt de komende jaren gewerkt aan een echt “lange termijn” huisvestingsplan in lijn met alle nieuwe landelijke richtlijnen.

OPEN ziet belangrijke pluspunten in het nieuwe IHP 2021-2024:

  • investeren in goed openbaar
2021-06-14T09:10:12+02:0014/06/2021|

OPEN stemt in met nieuwbouw Catharijnestraat Driebergen

Op 25 maart hebben we als OPEN ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor woningen in de Catharijnestraat. Het gaat daarbij om de sloop van 14 (duplex)woningen en de nieuwbouw van 22 appartementen, voor starters, senioren en kleine gezinnen. Het pad om tot een positief besluit te komen was lastig.

Aan de ene kant is de fractie

2021-04-03T12:59:04+02:0030/03/2021|

Activiteiten jeugdhulp en opvoedondersteuning blijven beschikbaar

OPEN heeft het initiatief genomen om de proef voor Praktijk Ondersteuning van de Huisarts op het gebied van de jeugd GGZ, afgekort tot POH, uit te breiden en te verlengen om een deugdelijke evaluatie mogelijk te maken. Als OPEN benadrukken we het belang van jeugdhulp. We staan voor een gezonde jeugd, maar we staan natuurlijk

2021-03-30T10:18:13+02:0030/03/2021|
Ga naar de bovenkant