Wie kent het fenomeen niet: stapels reclamefolders ongevraagd op de deurmat, die vervolgens ongelezen (en in het gunstigste geval) bij het oud papier belanden. Dat kan anders, dat moet beter. In de raadsvergadering van 28 november diende OPEN daarom samen met D66, VVD en CU een motie in om de JA/JA sticker in onze gemeente in te voeren ter vervanging van het huidige sticker-systeem. Deze motie werd met een grote meerderheid aangenomen.

Standaardkeuze omdraaien
De kern van de motie is dat we onnodige productie, transport en afvalverwerking van drukwerk willen voorkomen. Dat kan door de huidige standaardkeuze om te draaien. Als je níets wilt ontvangen, hoef je geen sticker meer op je brievenbus te plakken. Als je wél ongeadresseerd drukwerk wilt ontvangen, moet je dus wel een sticker plakken.

Voorstel
Het college gaat een voorstel maken voor de invoering van de JA/JA sticker in onze gemeente, in overleg met de ondernemersverenigingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG is namelijk bezig met de ontwikkeling van een landelijk systeem. We vinden het belangrijk dat in het voorstel de lokale non-profit organisaties (zoals Oranjeverenigingen) een uitzonderingspositie gaan krijgen. Deze organisaties verspreiden hun drukwerk slechts incidenteel en bieden lokale (kleine) ondernemers een advertentiemogelijkheid.

Tot slot
Om misverstanden te voorkomen: OPEN wil het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk niet verbieden, maar met de JA/JA sticker wordt het ontvangen ervan een bewuste keuze. Dat is immers een veel logischer en duurzamer systeem!

 Contactpersoon vanuit OPEN is Ernst Hart