In de Boswachterij Amerongse Berg zijn de laatste jaren veel bomen gekapt. Vooral kaalkap heeft veel verontwaardigde reacties van burgers opgeleverd. Welke invloed heeft kaalkap op het bosecosysteem?  Kan de biodiversiteit van een bosgebied  daarbij behouden blijven? Volgens de bosvisie van Staatsbosbeheer (SBB) ‘Groeiende toekomst’ wordt er zowel gestreefd naar verhoging van de houtproductie als naar versterking van het bos als ecosysteem. In hoeverre zijn die doelstellingen met elkaar in overeenstemming te brengen? Met die vraag in gedachten heeft het IVN Veenendaal-Rhenen aan Bram Mabelis uit Amerongen gevraagd een lezing over bosbeheer te houden. In die lezing is hij uitgegaan van de ambities van SBB, zoals verwoord in hun bosvisie, namelijk  “beter beschermen, duurzaam benutten en meer beleven”. Lees hier de volledige beschouwing: SBB 2019-Trendbreuk bosbeheer.