In de raadsvergadering van donderdag 10 oktober heeft de raad unaniem haar goedkeuring uitgesproken voor de bouw van 14 nieuwe woningen aan de Koningin Julianalaan in Leersum. Tijdens de bespreking in de raad plaatste OPEN-raadslid Joost Scheltinga enkele kritische kanttekeningen bij het proces. Deze konden na afloop op instemming en bijval rekenen van bijna alle raadsfracties. Hieronder presenteren we de spreektekst van Joost.

‘Het is mooi dat er uiteindelijk gebouwd gaat worden op deze locatie. Er komen 14 wooneenheden; 5 sociale koopappartementen voor ouderen en 9 middeldure huurappartementen. Maar ik wil u er graag aan herinneren dat we hier oorspronkelijk begonnen met een plan voor 22 wooneenheden, waarvan de helft sociale huur. De omslag van 22 naar 14 wooneenheden is een resultaat van goed overleg met de omgeving en daarna met de ontwikkelaar. Eerst moesten er minder woningen komen vanwege de wensen van de directe omwonenden. En om dit project dan exploitabel te maken moest het rendement van de overgebleven wooneenheden vervolgens omhoog. Maar is dit nu een goed proces geweest?

Als fractie hebben we al eerder aandacht gevraagd voor de “have not’s”; de woningzoekenden die nauwelijks ruimte hebben om te spreken vóór hun nieuwe woningen. Veelal jongeren en starters, maar ook senioren aan wiens woonbehoefte nauwelijks wordt voldaan. Recent stond in de NRC een treffende krantenkop, met ongeveer de volgende strekking: ‘Het is opvallend hoeveel inspraak de oudere generatie heeft in de projecten voor een woon- en leefomgeving voor de volgende generatie.’

De mensen die al een (ruime) woning hebben zien er weinig heil in om in hun omgeving nog meer woningen te krijgen, waardoor de aanstormende nieuwe woning-willers in ieder geval in onze Heuvelrug gemeente zo goed als kansloos zijn. Terwijl er allerlei redenen zijn (denk aan de nieuwe zorgverleners, sociale contacten, jeugd in de wijk) om dat juist wél te willen. Is het soms dat de bankrekening in de weg staat van inschikkelijkheid?

Ergens klopt er iets niet; en het zal wel iets te maken hebben met democratie. Maar kenmerk aan democratie is nu juist dat je niet als machtigste en rijkste alles regelt zoals jij wilt, al was het maar via ellenlange en dure juridische procedures om je eigen gelijk te halen, maar rekening houdt met anderen en het geluk en de tevredenheid van de hele samenleving.’