Op 9 september 2019 om 19.30 uur is er op initiatief van OPEN een raadsbrede informatieavond belegd rond het thema “Rondkomen met weinig”.
Het gebied van armoede en schulden kenmerkt zich door een grote complexiteit. De Raad laat zich op 9 september informeren door een aantal experts. Na enkele korte inleidingen gaan Raadsleden met mensen werkzaam in dit veld en met enkele andere betrokkenen in groepen uiteen om over dit onderwerp te spreken. Het is niet zo zeer de bedoeling om nieuw beleid te maken, maar juist om met meer kennis van zaken over dit complexe veld besluiten te kunnen nemen wanneer later dit jaar het nieuwe Minimabeleid aan de orde komt.