U heeft er vast al over gehoord: op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Deze wet gaat alle wetgeving en alle regels voor de fysieke leefomgeving vereenvoudigen en bundelen. Bij fysieke leefomgeving kunt u denken aan infrastructuur en bouwwerken, maar ook water, lucht, gezondheid, natuur en cultureel erfgoed vallen hieronder. Niet alleen worden de regels eenvoudiger, zij komen ook op één plaats te staan. U kunt straks direct zien aan welke regels uw plan moet voldoen. Daarnaast worden de procedures een stuk korter, namelijk van 26 weken naar 8 weken. Uw aanvraag wordt in 1x aan alle regels getoetst.

Het zal dus veel makkelijker worden om een project op te starten. Als u een goed idee heeft, dan geldt vanaf 2021 namelijk ook nog het principe van “ja, mits” in plaats van het “nee, tenzij” dat op dit moment opgaat. Loslaten in plaats van strakke kaders stellen.

U zult begrijpen dat er, voor de Omgevingswet in onze gemeente ingevoerd is, veel werk verzet moet worden.

Als allereerste moet er nu een Omgevingsvisie ontwikkeld worden. In deze visie legt de gemeente haar lange termijnbeleid vast op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. Dit kan door antwoord te geven op vragen als: Wat voor gemeente willen wij zijn? Wat zijn onze ambities? Wat zijn onze doelen? Hebben wij prioriteiten en wat zijn die dan?

Dat is best een ingewikkeld proces waarbij inwoners, raad en college veel belangrijke keuzes moeten maken. Daarom doen we het met kleine stapjes en wordt er ook vaak om úw mening gevraagd in bijvoorbeeld participatiebijeenkomsten. Als fractie zijn wij daar trouwens altijd bij. Er zijn op dit moment dan ook zeker al stappen gezet. Er zijn ambities vastgesteld, hoofdlijnen opgesteld en denkrichtingen gekozen.

Voor OPEN zijn de waarden sociaal en groen, ook bij het ontwikkelen van de Omgevingsvisie, leidend. Wij vinden het heel belangrijk dat élke stem gehoord wordt, élk belang zich vertegenwoordigd weet en élke waarde meegewogen wordt, voordat er zaken vastgesteld worden. Zeker ook omdat niet elk mens of elk belang zichzelf goed kan vertegenwoordigen. OPEN wil daarom kwetsbare waarden beschermen en pas een loslatende houding aannemen als daar ruimte voor is.

Er valt nog heel veel te zeggen over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie en onze ideeën daarover. Wij zullen u op hier op de hoogte houden.