Gemeenteraad positief over Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)

 

Op dit moment zijn alle gemeenten in Nederland plannen aan het voorbereiden voor de omschakeling naar duurzame energievormen (energietransitie). Dat gebeurt in 30 verschillende regio’s. Onze gemeente zit in de regio U16. Deze regio bestaat uit de stad Utrecht en 15 omliggende gemeenten. Onlangs is de Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) door de U16 opgesteld en die is enthousiast ontvangen door onze gemeenteraad. Alle partijen stemden voor.

OPEN is er groot voorstander van om het opwekken van duurzame energie regionaal aan te pakken. Onze gemeente is immers geen eiland. Het loont de moeite om als regiogemeenten elkaars sterke punten te benutten en ook rekening te houden met elkaars kwetsbare punten (bijvoorbeeld natuur en cultureel erfgoed). Het gaat namelijk om ingrijpende maatregelen in onze dorpen en ons landschap. Zoals windmolens, zonnepanelen op daken, zonnecollectoren langs wegen en in weilanden. En waarschijnlijk ook om warmte uit de grond of restwarmte van bedrijven.

Moties met belangrijke aandachtspunten

OPEN heeft de ontwikkelingen van de Regionale Energie Strategie op de voet gevolgd. We hebben ook altijd veel aandacht gegeven aan de grote mogelijkheden van duurzame energie voor onze gemeente. En dat blijft natuurlijk zo.

Over de Startnotitie RES zijn wij zeer positief. Om ons College van Burgemeester en Wethouders te ondersteunen, hebben we in goede samenwerking met de andere politieke partijen een aantal gezamenlijke moties geschreven. Alle moties zijn unaniem aangenomen door de gemeenteraad en dat is best bijzonder.

In deze moties vragen we de U16 onder andere om extra aandacht te hebben voor:

  • energiebesparing; dit zien we als eerste belangrijke stap waar nog veel winst te behalen valt
  • zonne-energie op dak; er zijn heel veel onbenutte opwekmogelijkheden op daken van woningen en bedrijven
  • wet- en regelgeving; merkwaardig genoeg zijn er nog wetten en regels die vertragend of belemmerend werken bij de energietransitie
  • participatie; inwoners, bedrijven en organisaties hebben goede ideeën en zij moeten betrokken blijven bij de energietransitie
  • lokaal eigenaarschap; de lusten en lasten van energieprojecten moeten eerlijk verdeeld worden, dus lokale organisaties, bedrijven en groepen inwoners moeten mede-eigenaar kunnen worden.

Vervolg met concreet plan

Door deze moties kan onze wethouder met belangrijke aandachtspunten in zijn koffer terug naar het U16-overleg. In de volgende fase gaat de U16 namelijk een concreet plan maken (concept-bod). Daarin wordt beschreven op welke plekken in onze regio duurzame elektriciteit met wind en zon opgewekt zou kunnen worden. Dit plan gaat dus ook over onze zeven dorpen.

Het duurt nog zeker een jaar, maar uiteraard wordt dat een spannend moment. Daarom wil de gemeenteraad dat we samen met onze inwoners, bedrijven en organisaties zorgvuldig gaan kijken naar dat plan. Wij willen graag met elkaar de juiste keuzes maken voor het klimaat op onze aarde en ook voor de toekomst van onze gemeente.

Tot slot

OPEN is blij dat er in de Startnotitie staat dat er een informatieproject opgezet gaat worden speciaal voor jongeren. Het heeft de titel: Watt Nou! Wij vinden dit project heel belangrijk en we hopen dat de energietransitie in onze regio voor jong én oud een groot succes gaat worden. OPEN werkt daar graag aan mee!

 

Meer informatie?

* Kijk hier voor de Startnotitie RES. https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/bb/c3/bbc359c6-da05-4e69-bfec-b20aa899bddd/20190515_startnotitie_res_u16.pdf

 * Kijk hier voor alle moties over de Startnotitie RES. Ze staan onder het kopje raadsinformatie.

https://heuvelrug.notubiz.nl/dashboard 

Toelichting: In het begin waren het 10 gemeenten (U10), maar inmiddels zijn er 16 gemeenten aangesloten bij de regio U16.

 Contactpersoon vanuit OPEN is Ernst Hart.