Plastic is een groot probleem, wereldwijd en ook in onze eigen gemeente. In de raadsvergadering van 27 juni 2018 heeft de raad unaniem een motie aangenomen over het terugdringen van plastic in onze gemeente. Deze motie is een initiatief van de fractie OPEN, in samenwerking met de fracties D66 en BVH Lokaal.

 

Ondanks het feit dat er veel tijd en energie wordt gestoken in het opruimen van zwerfafval, komt er toch nog teveel plastic terecht in onze bermen, bossen en velden, in ons oppervlakte- en grondwater en in de dieren van de Utrechtse Heuvelrug. Plastic vervuilt niet alleen onze leefomgeving en onze voedselketen, maar inmiddels is ook wetenschappelijk aangetoond dat plastic en de stoffen die aan plastic worden toegevoegd (zoals weekmakers) terecht komen in het menselijk lichaam, en daarmee een gevaar vormen voor onze gezondheid.

 

Gelukkig wordt er in onze gemeente al veel gedaan om plastic terug te dringen. Zo is het lokale inwonersinitiatief Goed Volk de Plastic Vrij Challenge gestart. In dit kader kunnen allerlei lokale organisaties een zogenaamde pledge (dat is een plechtige belofte) uitspreken over hoe zij het het komende jaar het gebruik van plastic gaan terugdringen in hun eigen organisatie.

 

Ook onze gemeente heeft zo’n pledge uitgesproken. Als fractie OPEN juichen wij dat natuurlijk toe.

 

We wilden echter een stap verder gaan, en daarom hebben we het initiatief genomen voor deze motie.

We willen dat onze gemeente zich committeert aan de ambitie van Goed Volk om in 2026 plasticvrij te worden als gemeente. En we willen dat onze gemeente daar, vanuit haar eigen rol, stapsgewijs naar toe gaat werken. Waarbij het initiatief bij Goed Volk blijft en niet door de gemeente wordt overgenomen, maar waarbij de gemeente wel haar bijdrage levert.

 

Wat we daarbij bovendien heel belangrijk vinden, is dat die bijdrage zich niet richt op het opruimen en afvoeren van plastic, maar juist kijkt naar de voorkant van de keten: hoe kunnen we er als gemeente aan bijdragen dat er steeds minder plastic wordt gebruikt, en hoe kunnen we overschakelen naar alternatieven? Dit uiteraard in goed overleg met de ondernemers en organisaties die in onze gemeente actief zijn.

 

Wilt u ook meedoen aan de plastic vrij challenge? Kijk dan op:

https://www.plasticvrijchallenge.nl.

 

De aangenomen motie kunt u vinden op:

https://heuvelrug.notubiz.nl/vergadering/607452/Gemeenteraad%2027-06-2019