Op 4 april 2019 heeft het college de raad gevraagd akkoord te gaan met zijn plan de Amersfoortseweg in Doorn te renoveren. De weg is in slechte staat en daarnaast wordt er vaak te hard gereden.

Voorstel college

Om de snelheid en daarmee de veiligheid, geluidsoverlast en de fijnstof-uitstoot te verbeteren werd een aantal maatregelen voorgesteld:

  • Vervangen van het asfalt;
  • Verhogen van de huidige fietssuggestiestroken;
  • Uitbuigen van de weg ter hoogte van de komgrens;
  • Verkeerslichten aanbrengen bij de voetgangersoversteek bij basisschool De Kameleon.

Deze maatregelen passen niet binnen het hiervoor beschikbare budget van ruim 1 miljoen. Daarom stelde het college voor om budgetten binnen het programma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan anders te besteden. Versobering van de oversteekplaatsen Arnhemse Bovenweg in Driebergen maakt deel uit van deze wijziging.

Tijdens de beeldvorming bleek de door het college genoemde streefdatum van eind april 2019 veel te ambitieus geweest. 2020 zou een meer realistische datum zijn voor aanvang van de werkzaamheden.

Wat vindt OPEN?

De reden voor de renovatie is eigenlijk heel simpel: het asfalt en waarschijnlijk ook de fundering van het wegdeel is door het intensieve verkeer versleten. Een aantal jaar geleden had de Amersfoortseweg al aangepakt moeten worden en dat is aan de omwonenden ook al vaak gemeld.

Tijd om het dan ook echt aan te pakken nu.

Omwonenden ervaren veel (geluids)overlast van het snelle en zware verkeer. Gezondheid en veiligheid, ook voor de overstekende leerlingen van de Kameleon, waren voor ons belangrijke overwegingen om dit werk zo snel mogelijk uit te voeren.

Voor de ondernemers in het dorp was vooral het tijdstip van de uitvoering van belang. Zij dachten niet allemaal hetzelfde over wat hiervoor een gunstig tijdvak zou zijn.

Voor OPEN was het ook belangrijk hoe de omwonenden van de Arnhemse Bovenweg dachten over het voorstel. De oversteekplaatsen bij hen zouden immers versoberd worden. Gebleken is dat zij goed met de versobering konden leven.

OPEN is akkoord met het voorstel van het college.

 

Motie

D66 en VVD dienden  een motie in,  waarbij ze het college verzoeken: “Alles in het werk te stellen om dit jaar nog te starten met de uitvoering van het project en verdere vertraging te voorkomen”.

OPEN wil ook dat de werkzaamheden zo snel mogelijk van start gaan, maar wij vinden wel dat de uitvoering in eerste instantie altijd bij het college ligt. Daarnaast heeft het college al toegezegd zo snel mogelijk te willen beginnen, maar is er ook uitgelegd dat dit in 2019 bijna onmogelijk is; onder andere in verband met het regelen van wegomleidingen en een aanbestedingsprocedure. Ten slotte heeft het college aangegeven geleerd te hebben van het noemen van overambitieuze en enthousiaste startdata.

 

Voor OPEN is de motie daarom overbodig. Wij hebben deze niet gesteund.

Link naar raadsvergadering van 4 april 2019:

https://heuvelrug.notubiz.nl/vergadering/604592/Gemeenteraad%2004-04-2019