Op woensdag 20 maart hebben we gestemd voor de waterschappen en de provinciale staten. In de provincie Utrecht is het aantal statenleden van GroenLinks verdubbeld van 4 naar 8 en is de partij ruimschoots de grootste geworden, een historisch resultaat! De PvdA verloor een zetel en is de komende jaren met 4 zetels vertegenwoordigd.

Dat betekent onder meer dat Nelleke Groen rechtstreeks gekozen is in provinciale staten, Frank Slooten helaas niet. Nelleke: hartelijk gefeliciteerd! Jammer dat je de gemeentelijke politiek als commissielid gaat verlaten, maar we zijn blij dat je nog wel actief blijft in het lokale GL bestuur. We wensen je een leuke tijd toe en vertrouwen erop dat je de Utrechtse Heuvelrug goed gaat vertegenwoordigen.

In de waterschappen heeft de PvdA helaas een zetel moeten inleveren en is nu in beide vertegenwoordigd met 2 zetels. Water Natuurlijk, de waterschapspartij waarmee GroenLinks samenwerkt, heeft in Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een zetel gewonnen en bezet daar 7 zetels, in Waterschap Vallei en Veluwe had en houdt Water Natuurlijk 3 zetels.

Enkele opmerkelijk cijfers in onze gemeente

Totaal stemmen op GroenLinks in onze gemeente was 3627, op de PvdA 1538. Er zijn 583 stemmen op Nelleke Groen uitgebracht en 179 op Frank Slooten. Voor GL haalde ook raadslid Ernst Hart 72 stemmen binnen, waarvan 1 uit Overberg. Nelleke heeft uiteindelijk meer dan 2% van het aantal uitgebrachte stemmen in de UH binnengehaald.

Van de lokale kandidaten van andere partijen heeft alleen Baerthe de Breij van de VVD meer stemmen dan Nelleke: 884, om 583. Kijken we naar andere lokale kandidaten dan heeft Nelleke ook veel meer stemmen dan Erwin Kamp – D66 (404), Gerrit Boonzaaijer – SGP (126) en Syben Streekstra – U26 (60). Ten slotte behaalde Nelleke meer stemmen dan de nummers 1 van de SP en 50plus. Mooie cijfers dus, al met al!

Binnenkort gaan de besturen de campagne evalueren. Voor vragen en opmerkingen, mail ons gerust (link)!