Wie regelmatig de bossen op de Utrechtse Heuvelrug bezoekt, zal het niet ontgaan zijn. Staatsbosbeheer heeft in de afgelopen jaren forse percelen bomen gekapt. Daar is door verschillende inwoners verontrust op gereageerd. Ook wijdde ecoloog Bram Mabelis er eind vorig jaar een kritische lezing aan en onlangs uitte Frits van Beusekom (oud-directeur Staatsbosbeheer) in lokale krant De Kaap stevige kritiek op het  kapbeleid van Staatsbosbeheer. In een reactie heeft Harrie Hekhuis (hoofd Beheer & Productie van Staatsbosbeheer) laten weten deze kritiek onterecht te vinden.

Omdat Staatsbosbeheer een landelijke organisatie is, heeft onze gemeente er geen (directe) bemoeienis mee. Inmiddels heeft de Tweede Kamer fractie van GroenLinks schriftelijke vragen aan de Minister gesteld (zie deze link). Het Ministerie moet binnen 6 weken antwoorden, maar meestal gaat het wat sneller. Onze OPEN-fractie wordt uiteraard op de hoogte gebracht, zodra de antwoorden binnen zijn. Ook heeft GroenLinks-woordvoerder Laura Bromet in het Algemeen Overleg over Natuur (met de Minister) aandacht gevraagd voor het bosbeheer en kapbeleid van Staatsbosbeheer op o.a. Texel en Amerongse Berg.

Tot slot: op zondag 10 februari besteedde het radioprogramma Vroege Vogels uitgebreid aandacht aan dit onderwerp. Het gezamenlijke interview met Frits van Beusekom en Harrie Hekhuis is terug te beluisteren via deze link.

Bijlage: Staatsbosbeheer – vragen GroenLinks