Onze gemeenteraad heeft inmiddels al weer meer dan 4 jaar geleden een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad ingevoerd. Dit noemen we in de wandelgang ‘BOB’, naar de fasen van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Deze nieuwe werkwijze heeft vele voordelen, waaronder structurering van de discussie, maar zeker ook meer gelegenheid voor input van inwoners en ondernemers en andere betrokkenen. Daarna volgden dan voor de raadsleden de fasen van oordeelsvorming en besluitvorming.
Na die vier jaar is het tijd om de balans op te maken. Heeft die nieuwe werkwijze gebracht wat we wilden? Zijn we efficiënt genoeg? Welke verbeteringen zijn mogelijk en wat is daarvoor nodig? Een werkgroep werkwijze raad is daarvoor aan de slag gegaan.
De aanbevelingen van deze werkgroep zijn inmiddels aan de gemeenteraad gepresenteerd: https://heuvelrug.notubiz.nl/document/7281356/1/werkwijze_raad_rapportage. In de afgelopen raadsvergadering is ook een besluit genomen door de gemeenteraad, waarin verschillende van de aanbevelingen zijn overgenomen (lees dat aangenomen besluit hier na). Daarbij is overigens ook besloten om de werkgroep in stand te houden, om zo een vinger aan de pols te houden het komende jaar voor wat betreft dit onderwerp.