Gisteravond vond de laatste raadsvergadering van dit jaar plaats. Een spannende vergadering voor OPEN, omdat we, samen met D66 en CU twee belangrijke amendementen hadden voorbereid.

Het eerste amendement heeft ten doel om met elkaar uit te spreken als raad, dat we in het voorjaar van 2019 niet alleen zullen praten over de meerjarenbegroting 2020-2023, zoals beschreven stond in het voorliggende raadsbesluit, maar dat we ook al het mogelijke zullen doen om het tekort van 3 miljoen euro in de jaarschijf 2019 weg te werken. Dit amendement is unaniem door de raad aangenomen, we zijn hier erg blij mee! Het tweede amendement heeft een aanpassing van het ozb-tarief ten doel. Dit amendement hebben we, na een goede en rustig verlopen discussie in de raad, teruggetrokken.

Hieronder staat de toelichting die onze fractievoorzitter Nienke van der Veen aan het begin van het debat heeft gegeven bij deze amendementen. 

‘Dank u voorzitter. U kunt zich vast voorstellen dat ik veel heb nagedacht over de manier waarop ik vanavond namens mijn fractie het debat wil voeren.

Ik snap dat dit politiek is, en dat er misschien van mij wordt verwacht dat ik vanavond de tegenstellingen op zoek. Dat zou betekenen dat ik straks allerlei argumenten naar jullie toeslinger, die pleiten voor een ozb-aanpassing, en dan krijg ik ongetwijfeld van andere partijen keihard terug waarom dat absoluut geen goed idee is. Dat clasht dan met elkaar, en morgen staat het in de krant.

Voorzitter, ik heb daar geen zin in, en het past ook niet bij mij. Ik wil vanavond de taal van de verbinding spreken. Noem me naief, noem me een softie, maar ik geloof nog steeds dat politiek in essentie om verbinding draait.

Laat me het amendement dat nu voorligt inleiden door vast te stellen waar onze gezamenlijkheid ligt als raad.

We voelen ons allemaal ramverantwoordelijk voor de financiële situatie waarin onze gemeente zich bevindt. En we realiseren ons allemaal dat deze precaire situatie voortkomt uit de tekorten in het sociale domein in combinatie met onze hoge schuldenlast. We weten ook allemaal dat als we uit de algemene reserve putten, dat we daarmee onze schuldenlast alleen maar vergroten. En we snappen ook heel goed dat de algemene reserve eindig is.

En ik denk dat ik kan stellen, maar die bevestiging krijg ik vanavond graag van alle afzonderlijke fracties, dat we het ook met elkaar eens over de oplossingsrichting:

We willen in het voorjaar van 2019 een integrale afweging maken over de bezuinigingen die we als gemeente moeten realiseren, waarbij alle knoppen op het dashboard bespreekbaar zijn. Te weten:

– de beleidsambities

– het niveau van onze voorzieningen

– de inkomsten

En daarbij gaat het ook over:

– de investeringenportefeuille

– de besparingen in het sociale domein

– en mogelijke besparingen op de overhead.

En we begrijpen allemaal dat iedere partij in deze integrale afweging wat zal geven en wat zal nemen.

Het doel van dit amendement is om met elkaar uit te spreken als raad, dat we tijdens de integrale afweging in het voorjaar van 2019 niet alleen zullen praten over de meerjarenbegroting 2020-2023, zoals dat nu beschreven staat in het voorliggende raadsbesluit, maar dat we ook al het mogelijke zullen doen om het tekort van 3 mln. in de jaarschijf 2019 weg te werken.

In het amendement refereren we aan een ander amendement, dat we later deze avond willen indienen, waarin we voorstellen om het ozb-tarief uit 2018 constant te houden naar het jaar 2019. Ik wil hier kort op vooruitlopen, omdat het te maken heeft met het amendement dat nu voorligt.

Ik verwacht dat ons voorstel dat we straks zullen bespreken zal leiden tot frictie en tegenstellingen in onze raad. En ik denk dat het, aan het begin van dit raadsdebat, helpt om de kern van deze tegenstelling te benoemen. Deze zit niet in de hoogte van het ozb-tarief.

Onze tegenstelling zit in de voorwaarden die nodig zijn om volgend voorjaar een gelijk speelveld te scheppen voor alle politieke partijen bij de integrale afweging over het terugdringen van het tekort in de jaarschijf 2019.

In de ogen van partijen als de VVD en misschien ook het CDA en de BVH, willen OPEN, D66 en CU nu al een voorschot nemen op deze integrale afweging, door vandaag al aan een 1 van de knoppen op het dashboard, namelijk het ozb-tarief te draaien. Dat is natuurlijk niet eerlijk.

En in de ogen van OPEN, D66 en CU is het juist ingewikkeld wij volgend jaar met elkaar om tafel zitten voor een integrale afweging, met een dashboard voor ons, waarvan aan 1 knop niet meer in te draaien is, namelijk het ozb-tarief voor 2019, omdat deze in 2018 al is vastgezet. Ook dat is niet eerlijk.

Ik snap dat er vanavond partijen zijn die naar ons kijken alsof wij een soort uit de klauwen gelopen ozb-obsessie hebben, en dat we op de ozb-knop moeten drukken zodra de gelegenheid zich voordoet. Dat beeld wil ik rechtzetten.

Voor OPEN is de ozb geen heilige graal, het is ook geen doel op zich, maar het is een instrument om onze tekorten in te dammen. Het is een van de instrumenten om onze tekorten in te dammen. En we realiseren ons heel goed dat we er alleen met ozb-aanpassingen nooit gaan komen.

Het voorstel om de ozb nu aan te passen komt vanuit een diep gevoelde verantwoordelijkheid om alles te doen wat in ons vermogen ligt om het tekort in de jaarschijf 2019 weg te werken. En het zou me een lief ding waard zijn als we, vanuit die gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid vanavond de discussie met elkaar kunnen voeren. En vanuit die gedachte zou het veel voor onze fractie betekenen als het amendement dat nu voorligt raadsbreed ondersteund kan worden. Ik dank u wel.’

Voor meer achtergrondinformatie, de link naar de vergaderstukken van gisteren vindt u hier:

https://heuvelrug.notubiz.nl/vergadering/585857/Gemeenteraad%20-2e%20deel_uitloop%2020-12-2018