U hebt het vast in de media gezien, tribunes vol kinderen, handtekeningenacties, zelfs Hart van Nederland was erbij. De Zonheuvel vroeg extra geld om hun renovatieplan voor elkaar te kunnen krijgen. Hier kunt u lezen hoe wij erin stonden, een combinatie van wat er op beide oordeelvormingen verteld is.

Scenario 1 – Extra krediet voor het renovatieplan

Wij waren onder de indruk van het werk dat er verzet is om scenario 1, het renovatieplan, voor elkaar te krijgen, meer hierover als we het over het participatieproces hebben. Helaas vonden wij de 7 ton die er nu extra van ons gevraagd wordt, bovenop de 5 ton die al eerder extra toegezegd is, te veel. De gemeente heeft dit geld niet. Parallel loopt een begrotingsbespreking waaruit steeds meer tegenslagen volgen. OPEN vindt dat we dan niet zelf voor nog meer tekort moeten gaan zorgen. Bovendien scheppen we dan een precedent dat echt onwenselijk is, met de rij aan scholen die er nog op de planning staat. Om deze reden konden wij niet akkoord gaan met een aanvullend krediet voor de renovatie van de Zonheuvel.

Ook de genereuze crowdfundingsgift van ouders en buurt bracht hier wat ons betreft geen verandering in. Wij moeten als gemeente niet het signaal willen afgeven dat een school in een rijke buurt met behulp van particuliere middelen wél hun voorkeursscenario krijgt, terwijl een school in een arme buurt die mogelijkheid waarschijnlijk helemaal niet heeft. Ik wil zelf als juf altijd uitdragen dat ieder kind gelijkwaardig is en dezelfde hoeveelheid aandacht verdient. Hetzelfde geldt voor ons als gemeente; je laat niet al je geld naar één school gaan, zoals je in de klas niet al je aandacht naar één kind laat gaan. Je verdeelt het zo eerlijk mogelijk, wat we integraal in het scholen huisvestingsplan hebben gedaan en opnieuw gaan doen begin volgend jaar.

Scenario 2 – Nieuwbouw met woningbouw erbij

Scenario 2 vonden wij interessant, omdat er woningen in de mix bij kwamen. Buiten de financiële voordelen die dit kan opleveren, verwijs ik weer naar een andere bespreking in de raad die nu ook loopt, namelijk de woonvisie. In die woonvisie erkennen we het enorme tekort aan woningen in deze gemeente en zeggen we dat we iedere kans die we hebben om binnen de rode contouren te bouwen, moeten aannemen. Dit was zo’n kans. In onze gemeente zijn veel mensen die dringend een woning nodig hebben. Wij hadden nu een volle tribune, maar deze mensen waren volgens mij niet aanwezig. Bij deze hebben zij ook een stem gehad.

Echter, wij zien ook grote risico’s bij een keuze voor scenario 2, onder andere omdat de marktwerking er niet in verwerkt is. De wethouder gaf aan dat er bij vergelijkbare projecten sprake was van 17 tot 21% extra kosten. Zoals ik net al zei: we hebben voor scenario 1 geen geld, en dat hebben we dus jammer genoeg ook niet voor scenario 2.

Even tussendoor – het participatieproces

Tot en met maart is de samenwerking tussen school en gemeente als een zonnetje verlopen. Wij zijn blij met een voorbeeld van een participatieproces waarbij zo constructief werd gewerkt aan een gezamenlijk plan. Wij waarderen de inzet die, veelal vrijwillig, is geleverd. Het plan is prachtig, helaas had niemand voorzien dat de markt zo zou uitpakken.

Wij vinden het jammer hoe dit proces nu de afgelopen paar maanden is gelopen. We waarderen het dat de wethouder een oplossing zocht waar woningbouw meegenomen werd en we begrijpen de korte termijn waarop dit moest. Maar het plan kwam te plotseling voor de school en buurt en er was nog te veel onduidelijk. En helaas was het ook een te groot financieel risico. Wij denken dat dit ook zijn aandeel heeft gehad in de hakken-in-zand-reactie van de teleurgestelde school, ouders en buurt – die allemaal hun eigen belangen hadden die ze samen zagen komen in scenario 1. Alle partijen (waaronder ook het college en de raad) kwamen hierdoor alleen maar verder van elkaar af te staan. Zo ver dat de betrokken ouders en de buurt zich gedwongen voelden tot noodgrepen als crowdfunding en het dreigen met rechtszaken…

De oplossing? – Scenario 3

Alles bij elkaar genomen, wil OPEN de wethouder graag aansporen om op een constructieve manier met de school in gesprek te blijven. We hopen dat de school ook bereid is om scenario 3 op een goede manier uit te werken.

Scenario 3 komt om de hoek kijken omdat de school een landelijke subsidie heeft binnengesleept voor aardgasvrij renoveren. Hierdoor wordt de nieuwe renovatie een voorbeeldproject waar we hulp van het ministerie bij krijgen en er is al interesse van aannemers die graag ervaring opdoen met aardgasvrij renoveren. OPEN ziet graag dat de hulp van het ministerie met beide handen aangegrepen wordt, en we kijken uit naar de mogelijkheden voor innovaties op het gebied van duurzaamheid die het plan nu krijgt.

Om scenario 3 te onderzoeken heeft OPEN samen met CDA en VVD een amendement op het raadsvoorstel ingediend, waarin dit alles is verwerkt. Dit amendement is gisteravond door de raad aangenomen.