Woonvisie, het vervolg!

In deel 1 zijn we vooral ingegaan op onze amendementen die, met steun van andere partijen, meestal aangenomen werden. Maar er waren ook amendementen en moties van andere partijen met een interessante inhoud.

Zo stelde de SGP een revolutionair amendement aan de orde, waarbij wij mede-indiener waren. Het ging over het hoger bouwen in de gemeente. Tot de vergadering was de ongeschreven regel dat de maximale bouwhoogte 4 woonlagen was. Het amendement heeft dat gewijzigd in “in principe 6 bouwlagen”. Dat “in principe” was een toevoeging van ons, op basis van eerdere ervaringen met het Mariniersterrein. Áls we daar ooit aan woningbouw toekomen zou daar misschien zelfs wel 8 bouwlagen (mits onder de boomtoppen) te overwegen zijn.

Een andere was een uitgebreide motie van het CDA die, belangrijkste onderdeel, ging over het doen van nader onderzoek naar specifieke woonwensen van jongeren, doorstromers en ouderen. Dat om vooral doorstroming te bevorderen en zo de woningmarkt een beetje uit het vastzitten te helpen. Om de een of andere reden vonden de meeste andere partijen dat er al meer dan voldoende onderzoek was gedaan en haalde de motie het, ondanks onze steun, dus niet.

En er was de motie over Mantelzorgwoningen (CDA) en het amendement over de Woonadviescommissie (CU). Ondanks dat de wethouder aangaf het eigenlijk al (wel) te doen werd de motie over Mantelzorgwoningen in stemming gebracht en aangenomen, mede door ons. Het amendement over de Woonadviescommissie werd ingetrokken; niet omdat het niet nuttig was, maar omdat het bij nader inzien al voldoende beschreven werd in de Woonvisie.