Het is volop herfst; het regent pijpenstelen en de blaadjes vallen. En het is topdrukte voor de raadsleden van OPEN; er worden op dit moment veel belangrijke onderwerpen in de gemeenteraad besproken besproken. En hoe is het de raadsleden eigenlijk vergaan in hun eerste halfjaar? Tijd om bij te praten! Afgelopen dinsdag spraken leden en belangstellenden van OPEN met het bestuur, de fractie en de wethouder. Het was prettig om beelden te delen en te samen te kijken waar we als OPEN staan.

Karel de Wit begon de avond met een introductie vanuit de fractiewerkgroep Bestuur&Middelen. Op dit moment wordt namelijk de gemeentebegroting voor 2019 in de raad besproken. Deze begrotingsroute is opgedeeld in een aantal sporen. Het eerste spoor, met de beleidsarme begroting voor 2019, is inmiddels afgerond en aangenomen. In het tweede spoor worden de ambities uit het raadsprogramma inclusief de financiële vertaling daarvan, besproken. Dit is echter een hele opgave, omdat raad en college de afgelopen maanden geconfronteerd werden met financiële tegenvaller na tegenvaller. De rekeningen van de jeugdzorg leidden tot enorme tekorten op het sociaal domein en de septembercirculaire levert ook een fikse korting op de gelden die de gemeente van het rijk ontvangt. Kort geleden werd daarbovenop bekend dat ook de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) om verschillende redenen een extra factuur van een miljoen bij de gemeente zal neerleggen. De combinatie van een raadsprogramma met ambities op belangrijke onderwerpen als duurzaamheid en sociale inclusie, tegenvallende inkomsten en rekeningen die hoger zijn dan voorzien leidt tot een puzzel voor 2019, die nog lang niet compleet is.

Hans Waaldijk, wethouder in het college, vertelt over zijn werk de afgelopen maanden en deelt zijn ervaringen. Idealen waarmaken binnen deze realiteit is een pittige opgave maar, zoals Hans zegt, het geeft voldoening om juist nu hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Fractievoorzitter Nienke van der Veen vertelt de aanwezigen ten slotte over de steile leercurve van de fractie afgelopen maanden. Veel van onze fractieleden waren, door de loop van zaken dit voorjaar, fris en groen in de raad gekomen. Zij hebben een vliegende start gemaakt. Het is gelukkig al goed gelukt om de besluitvorming van de raad te beïnvloeden met stevige amendementen en moties. De aanwezige raadsleden lichten de belangrijke en actuele onderwerpen uit hun domeinen (Ruimte&Duurzaamheid en Samenleving) toe. Conclusie van de avond: de fractie kleurt van grasgroen naar donkergroen en de vaart zit erin!

Binnenkort volgt hier een update op de dossiers en de werkzaamheden van de raadsleden. Wil je vragen stellen aan het bestuur of de fractie, wil je ideeën delen of inhoud brengen, neem dan vooral contact op!