Afgelopen september diende de fractie OPEN samen met de VVD een motie in bij het college van onze gemeente om zo spoedig mogelijk bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan te dringen op een landelijke lobby tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal en consumptiegoed. De motie werd in de raadsvergadering van 27 september breed gedragen en aangenomen.

Goed nieuws: deze motie is inmiddels ingediend en wordt deze vrijdag tijdens de Buitengewone ALV van de VNG behandeld. Stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van alternatieven dient onderdeel uit te maken van die lobby. Zo luidt de motie die Utrechtse Heuvelrug heeft ingediend voor de buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, die komende vrijdag in Utrecht wordt gehouden. Het college van burgemeester en wethouders van de Utrechtse gemeente loopt er tegen aan dat ondanks eigen inspanningen nog steeds te veel plastic terecht komt in de natuur. Aanpak van het probleem bij de bron is volgens hen nodig en dat vraagt om landelijke regelgeving richting de producenten. Gebeurt dat niet, dan blijft het voor gemeenten en inwoners ‘dweilen met de kraan open.’

De VNG overigens, ondersteunt de motie en adviseert haar leden (andere gemeenten) om de motie aan te nemen. Meer informatie daarover vind je hier op de site van de VNG (link).