Wat een inspirerende avond was het gisteren! Zo’n 120 mensen – raadsleden en andere officials niet meegeteld! – verzamelden zich in het Cultuurhuis om met elkaar de mogelijkheden van alternatieve woonvormen te verkennen. Er is gesproken over Tiny housing, mantelzorgwoningen en levensloopbestendig bouwen en over welke hobbels er in de praktijk zijn. Ook zijn allerlei initiatieven voor ‘een CPO’ besproken: een coöperatieve particuliere opdracht. Oftewel: met een groep allerlei woningen laten bouwen helemaal naar wens van de deelnemers, die er daarna zelf ook gaan wonen.

Aan alle tafels werd vol energie gesproken over de mogelijkheden en de wensen. Wat er voor ons als OPEN uitsprong: mensen willen samen leven, ruimte hebben om hun gemeenschap vorm te geven en groen wonen. Groen, niet alleen in de vorm van bomen en planten, maar groen als in duurzaam. Om als gemeenschap energie op te wekken en te verdelen, en hun omgeving minder te bestraten. Om geen parkeerplaatsen voor de deur te hebben en om minder parkeerplaatsen te hebben dan nu per nieuwe woning wordt geëist. Het blijkt wel, dat de gemeente niet kan bepalen hoe mensen willen wonen.

Opvallend is ook, dat veel van de woonwensen die naar voren zijn gekomen zich richten op kleiner wonen: minder woonoppervlak, minder eigen tuin. Minder ruimte innemen betekent ook minder ruimte verwarmen, en samen met de veelgehoorde wens om heel goed te isoleren, kunnen deze woningen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

Er zijn vele, vele goede opmerkingen verzameld tijdens de gesprekken en die moeten we vasthouden. Een van de zaken die OPEN zeker uit de avond meeneemt is dat wonen meer is dan vierkante meters. Wonen is samenleven, zorgen voor je omgeving en voor elkaar. Het onderwerp wonen verdient een meeromvattende visie dan een dak boven je hoofd, met aandacht voor waarden als duurzaamheid en sociale verbinding. Waarden die niet zo eenvoudig in euro’s te meten zijn, en die -zo blijkt wel uit de grote opkomst gisteravond- bovenaan de agenda moeten komen te staan!