Op vrijdagmiddag 18 mei organiseerde OPEN een high tea voor over tiny housing. Tijdens de verkiezingscampagne waren we namelijk in gesprek geraakt met inwoners uit verschillende dorpen die graag aan de slag wilden met dit onderwerp. Het leek ons interessant om deze inwoners met elkaar in contact te brengen.

Voor OPEN zelf was de high tea bedoeld als een verkenning; welke rol kan tiny housing spelen bij de oplossing van het huisvestingstekort in de Utrechtse Heuvelrug? Er is immers een groot gebrek aan woningen voor starters en senioren, en in het sociale- en middensegment.

Verschillende deelnemers aan de high tea waren zelf al actief op zoek naar mogelijkheden voor tiny housing in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, bijvoorbeeld op het perceel van hun ouders. Andere deelnemers hebben kennis en ervaring opgedaan door het bezoeken van andere gemeenten, en deelden deze tijdens de high tea. Er waren ook vertegenwoordigers van het initiatief ‘Hofje van Leersum’ aanwezig. Zij hebben al een bijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden, en deelden hun ervaringen over het concept ‘Knarrenhof’.

De deelnemers waren het erover eens dat tiny housing niet per se hoeft te gaan over het romantische beeld van 1 huisje op een groot perceel. Het kan ook gaan over een groep tiny houses op één perceel. Of over het ombouwen van bestaande gebouwen, waarbij zo efficiënt mogelijk gebruik wordt gemaakt van het aantal vierkante woonmeters.

Naast het uitwisselen van ervaringen en informatie -en het eten van lekkere scones- had de high tea ook een aantal concrete resultaten. Verschillende deelnemers willen met elkaar gaan samenwerken. Het bundelen van losse initiatieven en het maken van heldere onderlinge afspraken is namelijk een belangrijke succesfactor bij initiatieven voor tiny housing, zo bleek uit de bijeenkomst. OPEN brengt deze deelnemers graag met elkaar in contact, we zijn benieuwd wat hieruit voort komt.

Daarnaast zijn er andere afspraken gemaakt. OPEN zal een werkbezoek organiseren, en we zullen verkennen welke mogelijkheden er in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn om tiny housing te faciliteren binnen de bestaande regels. In andere gemeenten, zoals Almere, is hiermee al veel ervaring opgedaan.

Wil je meer weten over de bijeenkomst of de verkenning van tiny housing in de Utrechtse Heuvelrug? Via de contactpagina kun je contact met ons opnemen!