Afgelopen donderdag zijn de gesprekken over een raadsbreed programma begonnen.

Aan de orde was het thema Participatie. Namens OPEN heeft Nienke een mooi betoog gehouden over het doorontwikkelen van de participatie. Belangrijke elementen daarin zijn voor ons: alle belangen rond de tafel, wees transparant over doel en middelen, en neem de inspraak serieus. Daarnaast heeft Nienke ook gepleit voor minder vergaderen en meer verbinden, dus vaker op locatie komen in plaats van met je neus in stapels dossiers. Tot slot hebben we ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor sterk dorpsgericht werken, waardoor inwoners maximaal invloed kunnen uitoefen op hun eigen woonomgeving.

Als het aan OPEN had gelegen, dan hadden inwoners ook een rol kunnen hebben bij de raadsbrede gesprekken. Helaas is daarover geen consent bereikt. Het alternatief was een bijeenkomst voor inwoners nadat er een akkoord was bereikt. Dat vinden wij niet voldoende recht doen aan de inbreng van inwoners. Participatie werkt alleen als het echt is en gelijkwaardig.

De komende week gaan we in gesprek over o.a. duurzaamheid en sociale inclusie. We houden jullie op de hoogte!

– Hans Waaldijk