Gisteren was de openbare raadsbehandeling van het advies van de informateur. Daarin bleek dat alle partijen op dit moment echt werk willen gaan maken van een raadsbreed programma. Men was bereid om naar elkaar te luisteren en had begrip voor elkaars standpunten. Dat is iets waar we als OPEN erg blij van worden; alle belangen worden gehoord tijdens besluitvorming.

De komende drie weken zal er in de raadzaal worden onderhandeld in het openbaar. De bedoeling is dat we gezamenlijk een programma op hoofdlijnen schrijven en daarin aangeven wat de beleidsrichting is en welke prioriteiten er worden gesteld. Daarna zal er een college worden gevormd dat dit programma moet gaan uitvoeren.

OPEN zal vooral pleiten voor een raadsbreed akkoord op de thema’s duurzaamheid, sociale inclusie en wonen. Natuurlijk zullen we ook meedenken en praten over thema’s die andere partijen van groot belang achten. We zien uit naar het vervolg!

Heb je vragen of wil je iets onder onze aandacht brengen? Laat het ons weten!