De fractie OPEN heeft het advies van de informateur met interesse gelezen. Goede zaak dat we daar donderdag in een openbare vergadering met alle fracties verder over spreken! We zijn blij dat het proces gaat beginnen met een poging om raadsbreed een akkoord te sluiten op drie belangrijke thema’s, zoals die door de informateur zijn benoemd: duurzaamheid/klimaat, wonen, omgevingswet. 
Wat ons betreft zien we ook graag het thema “sociale inclusie“ daarbij opgenomen. Wij denken dan aan afspraken over hoe we verder willen met de zorg voor de jeugd en voor de senioren, over wat we willen bereiken rond welzijn in de dorpen en natuurlijk over hoe we voorkomen dat mensen in onze lokale samenleving buiten de boot vallen om wat voor reden dan ook.

De verschillen van inzicht tussen partijen over hoe om te gaan met de schuldpositie lijkt het grootste probleem te zijn. Toch zijn we blij dat we eerst de inhoudelijke thema’s gezamenlijk gaan bespreken en pas daarna de financiën. Voor OPEN is de inhoud namelijk leidend en volgen de noodzakelijke financiële keuzes daarna.

Wat ons betreft kunnen ook de financiën in alle openheid besproken worden. Maar als de consensus er bij gebaat is dat we dit in afzondering doen, gaan we daarmee akkoord. OPEN zal over haar eigen inbreng in die gesprekken echter altijd transparant zijn en blijven communiceren.

Reageer gerust, want we zijn benieuwd wat jullie er van vinden!

Ter info: klik hier voor het advies van de informateur!