Vandaag hebben Hans Waaldijk en Nienke van der Veen een tweede gesprek gehad met de informateur.
Het was weer een goed en OPEN gesprek.  Wij hebben aangegeven dat we het belangrijk vinden dat er bij de totstandkoming van een akkoord betrokkenheid is vanuit de samenleving en alle partijen in de raad. Wat ons betreft zijn de uitkomsten concreet, dus: wat willen we bereikt hebben over 4 jaar, liefst met een met een gezamenlijk vergezicht.
Wij hebben herhaald dat dit vooral op de thema’s inclusie, duurzaamheid en wonen van ons van belang is, maar dat we natuurlijk open staan voor de wensen van anderen. Voorwaarde is natuurlijk dat we een degelijke, duurzame, financieel basis leggen onder dat akkoord – mogelijk is het verstandig dat ook tot een thema te maken.
De informateur zal nu snel zijn bevindingen bekend maken. Wij zien het met vertrouwen tegemoet!