Afgelopen donderdagavond genoten de Amerongse kandidaat-raadsleden Ernst Hart, Hans Nijhof en Selina van Krieken in de Proloog, het fietscafé in de Allemanswaard te Amerongen, samen met bewoners van de Utrechtse Heuvelrug van een (h)eerlijke, duurzame en lokale maaltijd. Het campagnethema ‘Voedsel’ kwam daarmee goed over het voetlicht.

Naast een uitgebreide kennismaking is er onder leiding van kandidaat-raadslid Ernst Hart gesproken over de prachtige omgeving waarin we wonen. En wat de verscheidenheid aan natuur en cultuur, kenmerkend voor Amerongen, betekent voor de kwaliteit van leven. Jong en oud wisten elkaar te inspireren met verhalen en anekdotes over thuiskomen via het pontje, recreëren op de berg, het kasteel, de vele sociale initiatieven die van de bewoners uitgaan en waar de bushalte ‘Galak’ eigenlijk zijn naam aan dankt.

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten benoemd. Ergernissen die de gemeente zou kunnen aanpakken om het leven en wonen hier nog aangenamer te maken voor iedereen. Toegankelijkheid was zo’n belangrijk thema: van onbegaanbare stoepen en smalle straatjes in het ‘oude’ dorp tot de ‘gevaarlijke’ Koenestraat. Huidig OPEN-wethouder Hans Nijhof heeft bovendien tekst en uitleg gegeven over onder meer verharding met puin in het bos en de toekomst van de moestuinen tussen Amerongen en Leersum. Hij heeft toegelicht hoe ingewikkeld het soms kan zijn om als gemeente ogenschijnlijk simpele kwesties op te lossen. Opvallend was ten slotte het brede draagvlak onder de aanwezigen voor de invoering van een statiegeldsysteem voor kleine flesjes en blikjes om het zwerfafval terug te dringen.

Al met al hebben we met elkaar genoten van het eten van chef-kok Jurriaan Romijn en de prettige gesprekken. Onze Amerongse kandidaat-raadsleden Ernst Hart, Hans Nijhof en Selina van Krieken kunnen met voldoende input verder de campagne in om na 21 maart het sociale en duurzame verschil te maken, ook voor de mensen in Amerongen!