Het kinderkookcafé in ’t Woelige Nest was een groot succes en een prachtige setting voor onze nieuwjaarsbijeenkomst. Zo’n 12 kinderen hebben samen met de mensen van OPEN een prachtig buffet gemaakt ter begeleiding van de nieuwjaarsborrel. Zowel bestuursvoorzitter Jannie Foekens als de kinderen waren zeer verheugd over het resultaat en zien graag nog eens een editie van het evenement.

De campagneaftrap vond plaats met korte presentaties van de drie thema’s: stille armoede, voedsel en inwonersparticipatie. In de campagne zal hieraan extra aandacht besteed worden met verschillende activiteiten. Op 21 februari vindt een Pizza-bijeenkomst plaats waar we met de deelnemers aan verschillende inspraak- en participatietrajecten willen spreken over de do’s en don’ts van deze trajecten. Hierover binnenkort meer informatie. Vanuit het thema ‘iedereen doet mee’ is de themagroep stille armoede sinds kort actief en neemt het initiatief tot een inzameling van mobiele telefoons onder jongeren die zich deze niet kunnen veroorloven. Het thema voedsel sprak tijdens deze bijeenkomst voor zich, met de duurzame en zorgvuldig zelf gemaakte smakelijke hapjes.

Voor de campagne zoeken we nog hulp en vrijwilligers! Wil je ons ondersteunen of helpen? Neem contact op met de voorzitters van het campagneberaad via info@sociaalengroen.nl of middels het contactformulier.