Het dorp Amerongen wordt doorsneden door de N225, (Koningin Wilhelminaweg). Het verkeer daarop is fors, maar stroomt goed door.

In Amerongen zijn echter nog twee hoofdverkeersstromen, die meer problemen opleveren. De ene is de route noordwaarts naar Overberg (Koenestraat-Bergweg): een smalle weg met lokaal en regionaal verkeer van allerlei soorten. Aan de weg worden een aantal zaken aangepast, maar veel speelruimte lijkt er verder niet. De andere is de weg vanaf de N225: de route vanuit de richting Rhenen naar het veer Amerongen-Eck en Wiel. Die route loopt dwars door het oude dorp, langs het kasteel en daarna verder over de Rijnsteeg naar het veer.

Over deze dorpsroute heeft de fractie OPEN een aantal vragen aan het college gesteld. Over deze route rijdt nogal wat zwaar verkeer dwars door het dorp Amerongen, langs een aantal bijzondere Rijksmonumenten. Monumentenwacht heeft geconstateerd dat het passerende (zwaardere) verkeer scheuren en barsten in de muren (heeft) veroorzaakt. Schade aan monumenten kan niet, zeker als de gemeente dit had kunnen voorkomen door het zwaardere verkeer terug te dringen of verbieden.

Met name van de kant van boeren zijn bezwaren ingebracht tegen een eerder besproken optie om zwaar vrachtverkeer te verbieden. Het college wordt gevraagd om te kijken naar mogelijkheden om met ontheffingen te werken, adviezen te geven over kleinere (minder zware) voertuigen. Door voor het meer regionale verkeer wél een verbod in te voeren om deze route te nemen en dit ook in navigatiesystemen te laten verwerken, kan waarschijnlijk aan de lokale bezwaren tegemoet gekomen worden – en tegelijkertijd verdere schade aan de prachtige kern van Amerongen worden vermeden.

Terzijde wordt overigens gevraagd hoe het eigenlijk zit met gevaarlijk verkeer door het dorp. Door het oude dorp rijden vrachtwagens met de markering gevaarlijke stoffen. De vraag is hoe wenselijk dat is en, wanneer dit niet toegestaan is, of de gemeente dit verbod beter kan handhaven.

Zoals geantwoord door de griffier: “Op basis van het reglement van orde mag de raad rekenen op een schriftelijk antwoord binnen dertig dagen, dus uiterlijk 8 januari 2018.” We houden u in het nieuwe jaar op de hoogte!

Foto bron: drones.nl