In een e-mail aan de gemeenteraad luidde een aantal supermarkten de noodklok over de verwachte drukte op de zondagen voor Kerst en Nieuwjaar: “De te verwachten klantenstroom gaat naar alle waarschijnlijkheid dermate groot worden dat dit verkeerstechnisch grote problemen kan opleveren.” Vandaar het verzoek om op de zondagen 24 en 31 december de winkel niet van 12 tot 6, maar van 10 tot 6 te mogen openen, om zo de drukte wat te kunnen spreiden. VVD, D66 en BVH vroegen de andere raadsfracties of zij hieraan willen meewerken.

De fractie van OPEN heeft begrip voor het verzoek, maar heeft er alles afwegende voor gekozen er niet mee in te stemmen. Belangrijkste reden hiervoor is dat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat een groot deel van de inwoners van onze gemeente hoe dan ook al moeite heeft met de zondagopenstelling. Tot nu toe houden we in Utrechtse Heuvelrug als ‘rode lijn’ aan dat de winkels onder kerktijd gesloten blijven. In antwoord op onze vraag hierover verklaarde de woordvoerder van de supermarkten dat niet bij kerken is geplost hoe daar tegen het idee van een ‘eindejaarszondagochtendopenstelling’ wordt aangekeken. Voor OPEN is het belangrijk dat de minderheid die toch al moeite heeft met de zondagopenstelling niet door ad hoc besluiten het gevoel krijgt steeds verder in het defensief te worden gedrukt. Raadslid Tim Verhoef: “tot voor enkele jaren was er geen zondagopenstelling en viel Eerste Kerstdag ook wel eens op maandag. Zo bezien hebben klanten nu al 6 uur extra tijd om hun kerstboodschappen in te slaan. Na iedere verruiming van de openstelling zullen er nieuwe knelpunten ontstaan. Het is ook de verantwoordelijkheid van de winkels en hun klanten zelf om rekening te houden met piekmomenten en door aanpassing van het gedrag te proberen de drukte te spreiden over de uren dat de winkels open zijn.”