De OPEN Eettafel in Leersum werd gehouden op woensdag 29 november in De Binder. Het is goed om te merken dat de Eettafels zo goed worden ontvangen en dat een open gesprek tussen inwoners en politici gewaardeerd wordt.

Tijdens deze tweede OPEN Eettafel bleek de uitnodiging goed te zijn verspreid in Leersum. Mensen die tijdens het dorpsbezoek waren benaderd, maar ook mensen die over de eerdere OPEN Eettafel in Doorn hadden gehoord, schoven vol enthousiasme aan. Aan tafel werd de saamhorigheid van Leersum geroemd en de vele mooie initiatieven die er georganiseerd worden zoals het Repaircafé, de Dorpssoep en het Eetcafé in Leersum en het Project Aan Tafel in Maarsbergen. Een ander onderwerp dat aan bod kwam was biologisch voedsel en de vraag naar meer overzicht over het aanbod in de omgeving. Duurzaam geproduceerd eten van lokale producenten staat hoog op de agenda van OPEN en het was goed om te horen dat dit ook in Leersum een onderwerp van gesprek is.

Er was een vertegenwoordiging van het Dorpsnetwerk van Leersum aanwezig. Zij organiseren allerlei activiteiten ter bevordering van de sociale samenhang in het dorp, maar stimuleren ook maatschappelijke gesprekken. Een voorbeeld is Achter de Kaap, waarbij politieke onderwerpen die in de Kaap staan worden besproken en waarbij ook deskundigen en journalisten bevraagd worden over de achtergronden. In maart is er een Infocentrum in de Binder hierover.

Tot slot kreeg de beweging OPEN een groot compliment voor het initiatief van de OPEN Eettafel en de manier waarop de (kandidaat-)raadsleden het gesprek met de bewoners van de Utrechtse Heuvelrug aan gaan. Er is behoefte aan een positief geluid en aan principes boven protocollen. Sta ergens voor en dan raak je de burgers, was de boodschap. Graag staat onze beweging open voor initiatieven vanuit inwoners. Er gebeurt veel, men wil veel regelen, en de politiek kan voor verbinding zorgen!

Wilt u in uw gemeenschap uw stem laten horen en aan OPEN vertellen waar uw dorp in uitblinkt, of misschien uw zorgen delen? In 2018 zullen nieuwe OPEN Eettafels worden georganiseerd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van OPEN https://opensociaalengroen.nl of via Facebook, Twitter en in de lokale media.