Tijdens de raadsvergadering vanavond, op 30 november, dienen D66 en OPEN een motie in om in de gemeente Utrechtse Heuvelrug op korte termijn over te gaan tot de invoering van de ja/ja-sticker. Op dit moment ontvangt een huishouden in Nederland gemiddeld per jaar 34 kilo ongeadresseerd drukwerk en wordt er, ook in onze gemeente gewerkt wordt met een opt-out systeem als het gaat om ongeadresseerd huis-aan-huisdrukwerk (dit wil zeggen dat een huishouden het ongeadresseerde drukwerk ontvangt, mits er op de brievenbus staat aangegeven dergelijke post niet te willen ontvangen door een nee/nee-sticker of nee/ja-sticker). Het voorkomen van (papier)afval is echter duurzamer en daardoor wenselijker dan achteraf te moeten scheiden en recyclen.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de ambitie een duurzame gemeente te willen zijn en in 2035 zelfs klimaatneutraal. Dan is het vreemd dat op dit moment de duurzame keuze die bewoners willen maken de meeste inspanning vraagt. Als bewoners geen ongeadresseerd drukwerk willen ontvangen, moeten zij hier zelf een inspanning voor leveren. Veel bewoners die niet zitten te wachten op ongeadresseerd drukwerk doen dit ongelezen bij het oud papier. Met een ja/ja-sticker wordt niet alleen minder papier verbruikt, maar daarmee ook minder inkt voor het drukwerk en minder brandstof voor de verspreiding en de afvalverwerking.

Daarom verzoeken D66 en OPEN het College in de motie om onderzoek te doen naar de invoering van het systeem met een ja/ja-sticker in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En de raad op korte termijn te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek, zo mogelijk voor 1 februari 2018, zodat het ja/ja-systeem nog in deze raadsperiode ingevoerd kan worden.

Bron foto: parool.nl