Het geven van een visie op de begroting van de gemeente is eigenlijk het geven van een visie op de gemeente zelf: wat gaat goed en moeten we doorzetten en wat vraagt aandacht omdat het niet goed genoeg gaat? Want begroten is iets anders dan boekhouden – hoe belangrijk het ook is dat de begroting structureel sluitend is en nogmaals onze complimenten aan het college daarvoor.

In de afgelopen periode zijn successen behaald, maar er is nog genoeg te doen! Een klimaatneutrale gemeente in 2035, meer sociale en middeldure woningen, en ook in het sociale domein liggen er nog opgaven. Over deze onderwerpen en meer vertellen we graag meer in onze visie.

Begroting 2018 Visie Open