Op 17 november aanstaande organiseren OPEN, D66 en VVD een thema-avond over de zorg voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
Wij hebben gemerkt dat veel ouders niet precies weten wie nu welke zorg levert. Waar ze moeten zijn met vragen rondom opvoeding en gezondheid. En bij wie ze terecht kunnen als zich problemen voordoen.

Zoals ook op andere thema-avonden willen we het informeel insteken. Om half acht gaat de zaal open, is er koffie of thee en spelen harpistes van de muziekschool. Om acht uur gaan we van start met diverse insprekers uit de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, gezinspanel, voor- en vroegschoolse educatie, passend onderwijs.

De avond is vooral bedoeld voor ouders en verzorgers met kinderen in deze leeftijdscategorie. Maar uiteraard zijn alle belangstellenden, of het nu vanuit hun beroep of vanuit hun interesse, welkom om mee te doen en mee te praten.

Kom, praat mee en wijs vooral ook uw omgeving op de thema-avond. Jonge ouders zijn vaak erg druk en zouden deze voor hen belangrijke avond kunnen missen. Deel dus dit bericht!

Datum: 17 november 2017
Tijd: 20.00h
Locatie: Raadzaal, cultuurhuis Doorn

Met vriendelijke groeten,
Carli Aulich, Jolanda Gerritsen, Franca Kerstens en Marian van Driel.