Met het vaststellen van het programma Heuvelrug duurzaam en klimaatneutraal, heeft de gemeenteraad het startschot gegeven op weg naar een klimaatneutrale gemeente in 2035. Wethouder Hans Nijhof heeft de tijd genomen om te komen tot een ambitieus en veelomvattend programma, omdat hij zich wilde verzekeren van voldoende draagvlak in de samenleving om het programma daadwerkelijk te kunnen realiseren. Want het doel, een klimaatneutrale gemeente binnen 20 jaar vanaf nu, zal van alle inwoners – wonend, ondernemend, zich verplaatsend – heel veel vragen. Maar, zo verwacht de fractie van Open, het zal ons ook heel veel brengen: we nemen daarmee onze verantwoordelijkheid voor het oplossen van het grootste milieuvraagstuk van onze tijd, maar dit biedt tegelijkertijd ook nieuwe kansen voor innovatieve bedrijven.

Omdat het de bedoeling is dat met dit programma steeds meer initiatieven in de samenleving ontstaan, zal de vraag om facilitering en samenwerking door de gemeente groeien. Open heeft daarom samen met D66 en CU een motie ingediend om het college te vragen bij de start van de volgende raadsperiode een keuzemenu aan effectieve maatregelen voor te leggen: welke maatregelen of investeringen zijn zinvol en welke prijskaartjes hangen eraan? Op basis daarvan kunnen dan de goede besluiten worden genomen: wie gaat wat doen, wat hebben we ervoor over en welke financieringsmogelijkheden zijn er? Zo moet dus bij aanvang van de volgende raadsperiode een goed beeld bestaan van wat mogelijk is om de versnelling te realiseren, waarop de Duurzaamheidsraad en Heuvelrug Energie bij de raad hebben aangedrongen. Zij en andere organisaties denken ook graag mee over hoe dit het beste kan – van dit aanbod moeten we natuurlijk dankbaar gebruik maken. Onze motie is aangenomen.

copyright foto: Folkert Hielema