Datum: 25/03/2020

Tijd: 19.30 -

Locatie: Volgt

Onderwerpen:
– evaluatie huidige samenwerking
– voorbereiding samenwerking gemeenteraadsverkiezing 2022
– ALV Partij van de Arbeid
– ALV GroenLinks