Pleidooi voor een pilot basisbanen in Utrechtse Heuvelrug/Zuidoost Utrecht

OPEN heeft op 1 oktober 2020 aan wethouder Waaldijk vragen gesteld over het Groningse experiment waarbij inwoners met een bijstandsuitkering een basisbaan krijgen aangeboden. Het gaat om mensen voor wie een reguliere betaalde baan niet haalbaar is. Op basis van een (tijdelijk) contract en tegen minimumloon verrichten de deelnemers dan zinvolle taken, waarmee zij een

Door |2020-10-18T12:25:29+02:00oktober 18th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|0 Reacties

Duurzame opwek van energie krijgt vorm in onze gemeente

Na veel informatiebijeenkomsten en vergaderingen in de afgelopen jaren, heeft de gemeenteraad maandagavond 12 oktober een belangrijke stap voorwaarts gezet. Door een ambitieus raadsvoorstel aan te nemen, is er eindelijk een afwegingskader waarmee we initiatieven kunnen beoordelen voor de duurzame opwek van energie in onze gemeente. Onze gemeente zal in de periode tot 2025 0,08

Door |2020-10-14T12:48:28+02:00oktober 14th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|0 Reacties

OPEN STELT GROENE VOORWAARDE AAN VERKOOP VASTGOED

In het raadsprogramma 2018-2022 is overeengekomen dat het vastgoed dat in bezit is van de gemeente afgestoten zal worden. Het college heeft een lijst gemaakt met te verkopen vastgoed en heeft nu toestemming gevraagd dit vastgoed, zonder tussenkomst van de raad, te mogen verkopen. Het gaat dan bv om woningen, maar ook om bos- en

Door |2020-10-12T09:52:58+02:00oktober 12th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|0 Reacties

WIJ ZEGGEN JA TEGEN DE LIJST KANSRIJKE INBREIDINGSLOCATIES!

Maar dan wel met een paar belangrijke aanpassingen en voorwaarden Onze gemeente heeft een schrijnend tekort aan betaalbare woningen. Starters kunnen geen huis vinden. Jonge gezinnen trekken weg. Voor senioren die kleiner willen wonen is geen woning voorhanden. Doorstroming stagneert. Om onze dorpen vitaal te houden is het nodig dat jong en oud naast elkaar

Door |2020-10-11T12:49:45+02:00oktober 11th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|0 Reacties

Geen verplaatsing ALDI naar de Appelgaard in Driebergen

Er is op 8 oktober 2020 een nieuw hoofdstuk aan het dossier relocatie Aldi toegevoegd. In 2018 was er al een raadsvoorstel om medewerking te verlenen aan de verplaatsing van Aldi van de Traaij naar de Appelgaard. OPEN heeft toen samen met vier andere fracties een amendement ingediend, waarmee besloten werd niet in te stemmen

Door |2020-10-11T12:42:08+02:00oktober 11th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|0 Reacties

OPEN deelt opbrengsten fiets-enquête met verkeerswethouder Boonzaaijer

Op woensdag 30 september boden Ernst Hart en Koos de Bruijn (raads- en commissielid voor OPEN, de combinatiepartij van GroenLinks, PvdA en Progressief Heuvelrug in de gemeente Utrechtse Heuvelrug) de opbrengsten van hun eerder dit jaar gehouden fietsenquête aan aan wethouder Boonzaaijer en een gemeenteambtenaar van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.  OPEN vindt dat de fiets

Door |2020-10-16T15:05:07+02:00oktober 1st, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|0 Reacties

Karel de Wit wordt nieuwe fractievoorzitter Open

Karel de Wit van de fractie van Open volgt in de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug Nienke van der Veen op als fractievoorzitter. Helaas moet Nienke van der Veen deze rol om persoonlijke redenen neerleggen. Zij wil meer prioriteit geven aan de zorgtaken voor haar ouders. Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2020 gaat Karel de

Door |2020-09-14T16:45:13+02:00september 14th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|Reacties uitgeschakeld voor Karel de Wit wordt nieuwe fractievoorzitter Open

Schulden: voorkomen is beter dan genezen

Als schulden ontstaan, stapelen problemen zich vaak op. Dat is de reden dat ons College een belangrijke proef heeft aangekondigd om de opbouw van schulden te voorkomen. Onder de naam ‘Vroeg in actie’ start onze gemeente met de proef vroegsignalering van schulden. Als OPEN hebben we er diverse malen voor gepleit om tijdig hulp te

Door |2020-09-14T14:25:13+02:00september 9th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|Reacties uitgeschakeld voor Schulden: voorkomen is beter dan genezen

Bomenkap Leersum en Doorn

Door betrokken inwoners, belanghebbenden, politieke partijen en landelijke organisaties wordt de laatste tijd veel aandacht gevraagd voor de voorgenomen bomenkap op de Broekhuizerlaan in Leersum en bij het park van Huis Doorn. Het is altijd goed als mensen zich uitspreken en hun mening geven. Het betreft hier wel vooral tegenstanders van de kap die zich

Door |2020-08-20T09:46:53+02:00augustus 19th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|Reacties uitgeschakeld voor Bomenkap Leersum en Doorn

Hoe gaan we verder met zorg en ondersteuning in onze gemeente: samen leven, samen doen!

Het College heeft een voorstel gedaan voor een herijking van de beleidsuitgangspunten in het sociaal domein. Het voorstel staat in een lijvige nota met de sprekende titel: “Samen leven, samen doen!”. OPEN is het eens met de conclusie dat we extra aandacht moeten geven aan preventie en de verbinding van formele en informele zorg. Ondanks

Door |2020-07-20T16:19:25+02:00juli 20th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|Reacties uitgeschakeld voor Hoe gaan we verder met zorg en ondersteuning in onze gemeente: samen leven, samen doen!
Go to Top