OPEN stemt in met collegevoorstel buitenplaats Broekbergen

Voor OPEN zijn bij de beoordeling van dit ontwerp-bestemmingsplan een aantal zaken van primair belang geweest, te weten de instandhouding van historische en natuurlijke waarden en waar mogelijk het verbeteren, het beschikbaar komen van woonruimte, bevorderen van doorstroming en het beheersen van de bebouwing op het terrein. Dat proces liep al sinds 2008, toen het

Door |2020-12-18T11:36:26+01:00december 18th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|Reacties uitgeschakeld voor OPEN stemt in met collegevoorstel buitenplaats Broekbergen

Onze gemeente gaat handhaven op het niet-recreatief gebruik van recreatieterreinen, en OPEN is het daarmee eens. We leggen je graag uit waarom.

In de raadsvergadering van 9 november 2020 is het raadsvoorstel ‘Vaststelling beleidsnota niet-recreatief gebruik recreatieterreinen’ aangenomen. Ook de fractie OPEN heeft met dit voorstel ingestemd. In onze gemeente zijn er verschillende recreatieterreinen waar permanente bewoning van recreatieverblijven plaatsvindt. Dit heeft verschillende redenen, bijvoorbeeld het niet kunnen vinden van een betaalbare reguliere woning (door starters op

Door |2020-12-11T13:43:12+01:00december 11th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|3 Reacties

Vertrek raadslid Linda Oostwal

Vorige week heeft ons raadslid Linda Oostwal te kennen gegeven dat zij vanwege persoonlijke omstandigheden genoodzaakt is haar raadslidmaatschap voor OPEN te beëindigen. Wij betreuren dat Linda deze stap heeft moeten zetten en bedanken haar voor haar inzet over de afgelopen jaren waarin zij eerst als commissielid en later als raadslid deel uitmaakte van onze

Door |2020-11-13T13:29:40+01:00november 13th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|Reacties uitgeschakeld voor Vertrek raadslid Linda Oostwal

Algemene beschouwingen door Karel de Wit

Als er iets is dat mij van deze Amerikaanse verkiezingen zal bijblijven dan is het de reactie van CCN verslaggever Van Jones op het nieuws dat Biden de verkiezingen gaat winnen. Met zijn zinsnede: "If you’re a muslim in this country you don’t have to worry if the president don’t want you here”, deed hij

Door |2020-11-13T08:46:39+01:00november 13th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|Reacties uitgeschakeld voor Algemene beschouwingen door Karel de Wit

Pleidooi voor een pilot basisbanen in Utrechtse Heuvelrug/Zuidoost Utrecht

OPEN heeft op 1 oktober 2020 aan wethouder Waaldijk vragen gesteld over het Groningse experiment waarbij inwoners met een bijstandsuitkering een basisbaan krijgen aangeboden. Het gaat om mensen voor wie een reguliere betaalde baan niet haalbaar is. Op basis van een (tijdelijk) contract en tegen minimumloon verrichten de deelnemers dan zinvolle taken, waarmee zij een

Door |2020-10-18T12:25:29+02:00oktober 18th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|Reacties uitgeschakeld voor Pleidooi voor een pilot basisbanen in Utrechtse Heuvelrug/Zuidoost Utrecht

Duurzame opwek van energie krijgt vorm in onze gemeente

Na veel informatiebijeenkomsten en vergaderingen in de afgelopen jaren, heeft de gemeenteraad maandagavond 12 oktober een belangrijke stap voorwaarts gezet. Door een ambitieus raadsvoorstel aan te nemen, is er eindelijk een afwegingskader waarmee we initiatieven kunnen beoordelen voor de duurzame opwek van energie in onze gemeente. Onze gemeente zal in de periode tot 2025 0,08

Door |2020-10-14T12:48:28+02:00oktober 14th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|Reacties uitgeschakeld voor Duurzame opwek van energie krijgt vorm in onze gemeente

OPEN STELT GROENE VOORWAARDE AAN VERKOOP VASTGOED

In het raadsprogramma 2018-2022 is overeengekomen dat het vastgoed dat in bezit is van de gemeente afgestoten zal worden. Het college heeft een lijst gemaakt met te verkopen vastgoed en heeft nu toestemming gevraagd dit vastgoed, zonder tussenkomst van de raad, te mogen verkopen. Het gaat dan bv om woningen, maar ook om bos- en

Door |2020-10-12T09:52:58+02:00oktober 12th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|Reacties uitgeschakeld voor OPEN STELT GROENE VOORWAARDE AAN VERKOOP VASTGOED

WIJ ZEGGEN JA TEGEN DE LIJST KANSRIJKE INBREIDINGSLOCATIES!

Maar dan wel met een paar belangrijke aanpassingen en voorwaarden Onze gemeente heeft een schrijnend tekort aan betaalbare woningen. Starters kunnen geen huis vinden. Jonge gezinnen trekken weg. Voor senioren die kleiner willen wonen is geen woning voorhanden. Doorstroming stagneert. Om onze dorpen vitaal te houden is het nodig dat jong en oud naast elkaar

Door |2020-10-11T12:49:45+02:00oktober 11th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|Reacties uitgeschakeld voor WIJ ZEGGEN JA TEGEN DE LIJST KANSRIJKE INBREIDINGSLOCATIES!

Geen verplaatsing ALDI naar de Appelgaard in Driebergen

Er is op 8 oktober 2020 een nieuw hoofdstuk aan het dossier relocatie Aldi toegevoegd. In 2018 was er al een raadsvoorstel om medewerking te verlenen aan de verplaatsing van Aldi van de Traaij naar de Appelgaard. OPEN heeft toen samen met vier andere fracties een amendement ingediend, waarmee besloten werd niet in te stemmen

Door |2020-10-11T12:42:08+02:00oktober 11th, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|Reacties uitgeschakeld voor Geen verplaatsing ALDI naar de Appelgaard in Driebergen

OPEN deelt opbrengsten fiets-enquête met verkeerswethouder Boonzaaijer

Op woensdag 30 september boden Ernst Hart en Koos de Bruijn (raads- en commissielid voor OPEN, de combinatiepartij van GroenLinks, PvdA en Progressief Heuvelrug in de gemeente Utrechtse Heuvelrug) de opbrengsten van hun eerder dit jaar gehouden fietsenquête aan aan wethouder Boonzaaijer en een gemeenteambtenaar van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.  OPEN vindt dat de fiets

Door |2020-10-16T15:05:07+02:00oktober 1st, 2020|Categorieën: Nieuws, Uit de fractie|Reacties uitgeschakeld voor OPEN deelt opbrengsten fiets-enquête met verkeerswethouder Boonzaaijer
Ga naar de bovenkant